Select Page

Autor: newsmed.pl

NFZ ramię w ramię z organizacjami pacjenckimi

NFZ ramię w ramię z organizacjami pacjenckimi Cykliczne spotkania, deklaracja wsparcia i prace nad dokumentem z konkretnymi korzyściami dla pacjentów. Tak Narodowy Fundusz Zdrowia widzi współpracę z organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz chorych. Właśnie poznaliśmy pierwsze ustalenia. Powered by...

Read More

Zarządzenie Nr 140/2019/DGL

Zarządzenie Nr 140/2019/DGL w sprawie zmiany zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe Powered by...

Read More

Zarządzenie Nr 138/2019/DSOZ

Zarządzenie Nr 138/2019/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy” Powered by...

Read More

Zarządzenie Nr 137/2019/DGL

Zarządzenie Nr 137/2019/DGL zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia Powered by...

Read More