Select Page

Autor: newsmed.pl

Zarządzenie Nr 7/2020/DSOZ

Zarządzenie Nr 7/2020/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień Powered by...

Read More