Select Page

Autor: newsmed.pl

Zarządzenie Nr 163/2020/DSM

Zarządzenie Nr 163/2020/DSM zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe Powered by...

Read More

Więcej mobilnych punktów wymazów

Więcej mobilnych punktów wymazów Obecnie mamy 465 punktów pobrań wymazów na obecność wirusa SARS-CoV-2. Codziennie liczba ta rośnie, wraz ze zwiększonym zapotrzebowaniem na wykonywanie testów. Tylko ciągu ostatnich 5 dni przybyło w Polsce ponad 20 punktów. Sprawdź szczegóły. Powered by...

Read More

Zarządzenie Nr 161/2020/DSOZ

Zarządzenie Nr 161/2020/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Powered by...

Read More