Select Page

Autor: newsmed.pl

Zarządzenie Nr 118/2020/DEF

Zarządzenie Nr 118/2020/DEF w sprawie realizacji projektu grantowego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” Powered by...

Read More

Przywrócono dostęp do systemu eWUŚ

Przywrócono dostęp do systemu eWUŚ Występujące w ostatnich dniach utrudnienia w dostępie do usług eWUŚ zostały zidentyfikowane. System został uruchomiony w trybie awaryjnym i podlega całodobowej obserwacji. Powered by...

Read More