Select Page

Autor: newsmed.pl

Zarządzenie Nr 42/2020/DEF

Zarządzenie Nr 42/2020/DEF w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2020 r. dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne. Powered by...

Read More

Zarządzenie Nr 41/2020/DAiI

Zarządzenie Nr 41/2020/DAiI zmieniające zarządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS”. Powered by...

Read More

Zarządzenie Nr 40/2020/DSOZ

Zarządzenie Nr 40/2020/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Powered by...

Read More

Zarządzenie Nr 39/2020/DSOZ

Zarządzenie Nr 39/2020/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej Powered by...

Read More