Select Page

Autor: newsmed.pl

Miejsca rezydenckie w postępowaniu wiosennym

W nawiązaniu do wczorajszego artykułu pt. „Trzystu rodzinnych, dwóch dentystów” z dziennika „Rzeczpospolita” informujemy, że limity miejsc rezydenckich mają przyczynić się do wzrostu liczby specjalistów w dziedzinach deficytowych – w których występuje największe zapotrzebowanie na specjalistów. Do takich dziedzin należy w szczególności  medycyna rodzinna, choroby wewnętrzne, chirurgia ogólna, pediatria, oraz pozostałe dziedziny określone w rozporządzeniu jako dziedziny priorytetowe. Postępowanie wiosenne Do wiosennego postępowania kwalifikacyjnego zgłasza się dużo mniej lekarzy niż do jesiennego. Mniejsze jest także zapotrzebowanie zgłaszane przez wojewodów.  Przykładem może być stomatologia dziecięca – w obecnym postępowaniu z całego kraju wpłynęło zapotrzebowanie tylko na 4 rezydentury. Mogło się tak stać, ponieważ  w poprzednim postępowaniu (jesień 2016 r.) przyznaliśmy 100% zapotrzebowania zgłoszonego na wszystkie dziedziny stomatologiczne.  Jesienią 2017 r. rozdysponujemy znacznie więcej miejsc specjalizacyjnych. Uwzględnimy wtedy także pozostałe dziedziny medycyny, które  – jak wynika z map potrzeb zdrowotnych – są deficytowe (takie jak np. geriatria, dla której obecnie przyznaliśmy 100% zapotrzebowania zgłoszonego przez wojewodów). Plany na przyszłość Konsekwentnie zmierzamy do tego, aby umożliwić szkolenia specjalistyczne w trybie rezydentury wszystkim młodym lekarzom. Bierzemy pod uwagę oczekiwania młodych lekarzy i potrzeby systemu ochrony zdrowia –m.in. związane z budowaniem systemu opartego na POZ. W związku z rekomendacjami  zespołu ekspertów, który pracował nad zmianami w systemie kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, chcemy wprowadzić nowe zasady podziału miejsc rezydenckich. Obecnie trwają prace dotyczące m.in. centralnego systemu ich rozdziału. Powered by...

Read More

Wspieramy przyszłe pielęgniarki i położne. Staże, płatne praktyki i dodatkowe zajęcia w najlepszych ośrodkach w kraju

W Polsce od lat maleje liczba pielęgniarek i położnych. Rośnie także średnia wieku tej grupy zawodowej. W związku z tym – aby zachęcić młodych ludzi do studiowania na tych kierunkach –wspieramy kształcenie pielęgniarek i położnych. W tym roku przeznaczymy 90 mln zł na realizację programów rozwojowych dla uczelni, które kształcą pielęgniarki i położne. Projekty zostaną sfinansowane z Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Za co zapłacimy Środki unijne zostaną przeznaczone na stypendia, zajęcia dodatkowe, płatne praktyki oraz szkolenia kadry dydaktycznej uczelni. Historia projektu Jest to druga edycja konkursu dla uczelni wyższych. Projekty wspierające studentów pielęgniarstwa i położnictwa są realizowane od 2016 r. Dotychczas środki unijne z Ministerstwa Zdrowia otrzymały: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Akademia Pomorska w Słupsku, Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Wnioski Uczelnie mogą składać wnioski do 27 marca 2017 r.   Bezpłatne kursy podyplomowe Z Programu Wiedza Edukacja Rozwój finansowane są także bezpłatne kursy podyplomowe dla pielęgniarek i położnych. Dzięki nim mogą one  podnieść kwalifikacje i zdobyć nowe uprawnienia. Kształcenie podyplomowe prowadzi 27 placówek w...

Read More

Referendarz w Wydziale Obsługi Kancelaryjnej w Biurze Ministra

Nr ogłoszenia: 8235 poz. 1808 MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: referendarz w Wydziale Obsługi Kancelaryjnej w Biurze Ministra Liczba lub wymiar etatu: 1 „umowa na zastępstwo” W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przyjmowanie korespondencji wpływającej do Ministerstwa Zdrowia, skanowanie, sortowanie oraz indeksowanie korespondencji w elektronicznym systemie zarządzania dokumentami, kwalifikowanie oraz wydawanie korespondencji właściwym komórkom organizacyjnym, przyjmowanie korespondencji wnoszonej za pośrednictwem poczty e-mailowej i ePUAP oraz kwalifikowanie  do właściwych komórek merytorycznych i jednostek podległych, rejestrowanie pism kierowanych do jednostek podległych Ministrowi Zdrowia i pilnowanie odbioru terminowej korespondencji, przygotowywanie do urzędu pocztowego korespondencji wychodzącej z Ministerstwa Zdrowia, udzielanie informacji interesantom o wpływie korespondencji do Ministerstwa Zdrowia oraz komórce prowadzącej sprawę, rozdzielanie prasy.   Warunki pracy: praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie; wymagana jest dyspozycyjność i odporność na stres; wysoka kultura osobista, praca wymaga przemieszczania się; praca w zespole; urząd mieści się w budynku zabytkowym; pokój znajduje się na parterze  w budynku „B”, budynek częściowo jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich;  toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w skrzydle „B” budynku na parterze; Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: niezbędne: wykształcenie: wyższe, 1 rok doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku, znajomość obsługi komputera...

Read More