Select Page

Autor: newsmed.pl

W jaki sposób potwierdzić prawo do świadczeń?

W jaki sposób potwierdzić prawo do świadczeń? Przypominamy, że w przypadku braku możliwości sprawdzenia uprawnień w systemie eWUŚ, zgodnie z prawem pacjent może potwierdzić swoje uprawnienia jednym z dokumentów poświadczających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej lub złożyć stosowne oświadczenie. Powered by...

Read More

Zarządzenie Nr 117/2020/DSOZ

Zarządzenie Nr 117/2020/DSOZ w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w zakresie rehabilitacji leczniczej dla świadczeniobiorców po przebytej chorobie COVID-19 Powered by...

Read More

Zarządzenie Nr 116/2020/DGL

Zarządzenie Nr 116/2020/DGL zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia Powered by...

Read More