Select Page

Kategoria: Informacje

Zarządzenie Nr 140/2019/DGL

Zarządzenie Nr 140/2019/DGL w sprawie zmiany zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe Powered by...

Read More

Zarządzenie Nr 138/2019/DSOZ

Zarządzenie Nr 138/2019/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy” Powered by...

Read More

Zarządzenie Nr 133/2019/DSOZ

Zarządzenie Nr 133/2019/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych...

Read More

Zarządzenie Nr 132/2019/DSOZ

Zarządzenie Nr 132/2019/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna Powered by...

Read More
Loading