Select Page

Kategoria: Informacje

Zarządzenie Nr 94/2019/DSOZ

Zarządzenie Nr 94/2019/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej Powered by...

Read More

Zarządzenie Nr 91/2019/DSOZ

Zarządzenie Nr 91/2019/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna Powered by...

Read More

Zarządzenie Nr 87/2019/DSOZ

Zarządzenie Nr 87/2019/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem w...

Read More

Zarządzenie Nr 85/2019/DSOZ

Zarządzenie Nr 85/2019/DSOZ w sprawie zmiany zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń...

Read More
Loading