Select Page

Tag: Narodowy fundusz Zdrowia

Zarządzenie Nr 94/2019/DSOZ

Zarządzenie Nr 94/2019/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej Powered by...

Read More

Zarządzenie Nr 91/2019/DSOZ

Zarządzenie Nr 91/2019/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna Powered by...

Read More

Zarządzenie Nr 87/2019/DSOZ

Zarządzenie Nr 87/2019/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem w...

Read More
Loading