Select Page

Tag: Narodowy fundusz Zdrowia

Zarządzenie Nr 164/2019/DSOZ

Zarządzenie Nr 164/2019/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne Powered by...

Read More
Loading