Select Page

Tag: Narodowy fundusz Zdrowia

Zarządzenie Nr 7/2020/DSOZ

Zarządzenie Nr 7/2020/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień Powered by...

Read More

Zarządzenie Nr 2/2020/DSOZ

Zarządzenie Nr 2/2020/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy” Powered by...

Read More

Zarządzenie Nr 188/2019/DSM

Zarządzenie Nr 188/2019/DSM zmieniające zarządzenie w sprawie przekazywania świadczeniodawcom dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez ratowników medycznych Powered by...

Read More
Loading