Select Page

Tag: Narodowy fundusz Zdrowia

Zarządzenie Nr 45/2020/DSOZ

Zarządzenie Nr 45/2020/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Powered by...

Read More

Zarządzenie Nr 44/2020/DSOZ

Zarządzenie Nr 44/2020/DSOZ zmieniające zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej Powered by...

Read More

Zarządzenie Nr 40/2020/DSOZ

Zarządzenie Nr 40/2020/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Powered by...

Read More
Loading