Zarządzenie Nr 24/2019/DSOZ



zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne





Powered by WPeMatico