10 milionów złotych z funduszy europejskich przeznaczy Ministerstwo Zdrowia na szkolenia dla pracowników zawodów istotnych z punktu widzenia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Kwalifikacje podniosą ratownicy i dyspozytorzy medyczni, piloci Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni, opiekuni medyczni i terapeuci środowiskowi.

Szkolenia dotyczyć będą pięciu głównych grup schorzeń, które są najczęstszymi przyczynami dezaktywizacji zawodowej tj. chorób nowotworowych, chorób układu oddechowego, chorób układu krążenia, chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego oraz zaburzeń psychicznych.

Sytuacja demograficzna oraz rozwój cywilizacyjny przyczyniają się do wzrostu czynników, które powodują bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia, a zatem wpływają na dezaktywizację zawodową Polaków. Wysoko wykwalifikowana kadra medyczna daje gwarancję podejmowania szybkich i specjalistycznych działań leczniczych w sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu.

Kto może uzyskać dofinansowanie

O dofinansowanie projektów będą mogły ubiegać się uczelnie kształcące na kierunku: lekarskim lub lekarsko-dentystycznym, pielęgniarskim, zdrowia publicznego, fizjoterapii, analityki medycznej, które nie mają negatywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej na tych kierunkach.

Premiowane będą projekty, w których co najmniej jedno ze szkoleń będzie zgodne z co najmniej jednym programem polityki zdrowotnej wdrażanym przez Ministerstwo Zdrowia,  np.: Narodowym programem leczenia chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne.

Nabór potrwa od 12 marca do 12 kwietnia 2018 roku.

Źródło: 10 milionów na szkolenia m.in. diagnostów laboratoryjnych, ratowników medycznych, fizjoterapeutów. Pomogą fundusze europejskie

Powered by WPeMatico