W ogłoszeniu na realizację zadania pn. Edukacja pracowników ochrony zdrowia w zakresie problematyki geriatrycznej i gerontologicznej oraz kompleksowej opieki nad osobami starszymi i wczesnego wykrywania chorób charakterystycznych dla wieku podeszłego, opublikowanym na stronie Ministerstwa Zdrowia oraz w BIP w dniu 10 maja 2017 r., zaktualizowany został załącznik Program kursu doskonalącego dla fizjoterapeutów w zakresie opieki geriatrycznej w ramach NPZ.

W treści zaktualizowanego Programu wskazano jednoznacznie, iż realizator zadania odpowiada za przeprowadzenie rekrutacji, w tym weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacyjnych przez uczestników. Jednocześnie usunięto powołania na zadania Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji jako realizatora w innych punktach materiału ze względu na otwarty charakter konkursu ofert.

Zobacz ogłoszenie: 3.1 – Edukacja pracowników ochrony zdrowia w zakresie problematyki geriatrycznej i gerontologicznej oraz kompleksowej opieki nad osobami starszymi i wczesnego wykrywania chorób charakterystycznych dla wieku podeszłego

W pozostałym zakresie treść ogłoszenia pozostaje bez zmian.

Powered by WPeMatico