Select Page

Autor: newsmed.pl

Zarządzenie Nr 63/2021/DSOZ

Zarządzenie Nr 63/2021/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Powered by...

Read More

Zarządzenie Nr 65/2021/DSOZ

Zarządzenie Nr 65/2021/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką Powered by...

Read More

Zarządzenie Nr 64/2021/DSOZ

Zarządzenie Nr 64/2021/DSOZ w sprawie zmiany zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką Powered by...

Read More