Select Page

Autor: newsmed.pl

Więcej mobilnych punktów wymazów

Więcej mobilnych punktów wymazów Obecnie mamy 465 punktów pobrań wymazów na obecność wirusa SARS-CoV-2. Codziennie liczba ta rośnie, wraz ze zwiększonym zapotrzebowaniem na wykonywanie testów. Tylko ciągu ostatnich 5 dni przybyło w Polsce ponad 20 punktów. Sprawdź szczegóły. Powered by...

Read More

Zarządzenie Nr 161/2020/DSOZ

Zarządzenie Nr 161/2020/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Powered by...

Read More

Refundacja leków od stycznia do lipca 2020 roku

Refundacja leków od stycznia do lipca 2020 roku Komunikat w sprawie wielkości kwoty refundacji i pozostałych parametrów określonych w ustawie leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych za okres styczeń-lipiec 2020 r. Powered by...

Read More