Select Page

Kategoria: Prawo

Klasyfikacja wyrobów medycznych

Klasy wyrobów medycznych Wytwórca ma obowiązek zakwalifikować wyrób medyczny do określonej klasy. klasa I (np. kołnierze ortopedyczne, rękawice do badań, wózki inwalidzkie) klasa I – wyroby z funkcją pomiarową klasa I – wyroby...

Read More

Refundacja – poziomy odpłatności leku

Lekarz, który wypisuje receptę, może oznaczyć poziom odpłatności leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego w następujący sposób: nie wpisuje odpłatności – jeśli produkt występuje w...

Read More

Recepta lekarska na leki refundowane

Recepta to pisemne polecenie lekarza skierowane do farmaceuty. Dotyczy ono leków, które mają zostać użyte w farmakoterapii pacjenta. Recepta wystawiona przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego jest podstawą nabycia refundowanych...

Read More

Wyroby medyczne – definicja

Obowiązujące w Polsce regulacje prawne dotyczące wyrobów medycznych mają zapewnić, aby do obrotu i do używania były wprowadzane tylko te wyroby, które spełniają wszystkie odnoszące się do nich wymagania UE. Europejski system...

Read More
Loading