Kupując dzieciom w prezencie sprzęt elektroniczny taki jak komputer, smartfon czy konsolę do gier z dostępem do internetu, zadbaj o ich odpowiednie zabezpieczenie. Według najnowszych badań Fundacji Dajmy Dzieciom Siłę, przeprowadzonych w ramach Narodowego Programu Zdrowia 2016-2020, 43 proc. młodych Polaków między 11 a 18 rokiem miało styczność z treściami pornograficznymi lub materiałami seksualizującymi.

 

Jak uchronić dziecko przed kontaktem z niechcianymi treściami w Internecie

  1. Korzystaj z ustawień kontroli rodzicielskiej dostępnych w systemach operacyjnych.
  2. Instaluj oprogramowanie kontroli rodzicielskiej, które może zapobiec kontaktowi z treściami pornograficznymi i seksualizującymi.
  3. Ustal w domu zasady korzystania z Internetu.

Więcej informacji znajduje się na stronie dzieckowsieci.pl oraz pod bezpłatnym numerem telefonu 800 100 100 (Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w Sprawie Bezpieczeństwa Dzieci).

 

Rodzicu! Zachowaj czujność

Dzieci i młodzież najczęściej stykają się z treściami pornograficznymi za pośrednictwem telefonów komórkowych. Tylko co dziesiąte dziecko (11 proc.) przyznało w badaniu, że ma zainstalowany program kontroli rodzicielskiej.

Łukasz Wojtasik z Fundacji Dajmy Dzieciom Siłę potwierdza, że w zminimalizowaniu dostępu do stron o treściach seksualizujących kluczowe znaczenie mają „decyzje rodziców dotyczące udostępniania Internetu w telefonie, ustalanie zasad korzystania z sieci lub narzędzi filtrujących treści”. To najlepszy sposób, by zachować kontrolę na tym, co i jak przegląda dziecko. W każdym razie jest to pierwszy krok, by zminimalizować możliwość kontaktu młodych ludzi z pornografią.

 

Niepokojące dane i negatywne konsekwencje

Przedwczesny kontakt z treściami o charakterze seksualizującym niesie za sobą wiele poważnych zagrożeń rozwojowych. Przede wszystkim wypacza edukację seksualną oraz zwiększa niebezpieczeństwo podejmowania ryzykownych zachowań seksualnych przez niedojrzałe młode osoby. Przyczynia się do występowania problemów ze zdrowiem psychicznym, a także rodzi wysokie ryzyko uzależnienia.

Z badań wynika, że co piąty badany, który miał kontakt z materiałami pornograficznymi, przyznał, że trafia na takie materiały codziennie, a co czwarty (24%) – raz lub dwa razy w tygodniu. Młodsze dzieci, w wieku 11-12 lat, trafiają na treści o charakterze seksualizującym przypadkiem, one też rzadziej szukają takich treści. Intensywność styczności z treściami pornograficznymi wzrasta z wiekiem.

21 proc. 11-12 latków miało kontakt z treściami pornograficznymi lub seksualizującymi. W grupie 17-18 lat jest to już 63 proc. Częściej do takich treści trafiają chłopcy (50 proc.) niż dziewczęta (36 proc.) i młodzież w wieku 15-18 lat niż młodsze dzieci (11-14 lat).

Zapobieganie dalszemu rozwojowi problemu to przede wszystkim edukacja wszystkich grup dzieci i młodzieży oraz zwrócenie uwagi rodziców na konieczność czuwania nad bezpieczeństwem w sieci. Konieczne jest w tym wypadku dostarczenie rodzicom odpowiednich narzędzi, by tę kontrolę uskuteczniać.

 

Badanie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w ramach NPZ

Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 3943 uczniów w październiku i listopadzie tego roku. Wyniki fundacja przedstawiła na specjalnej konferencji „Kontakt dzieci i młodzieży z pornografią – skala problemu i przeciwdziałanie”.

 

Narodowy Program Zdrowia

Narodowy Program Zdrowia 2016-20 wspomaga różne inicjatywy prowadzące do zwiększenie świadomości Polaków na temat indywidualnych zachowań prozdrowotnych. Oczekuje się, że w wyniku prowadzonych działań wydłuży się średnia długość życia, poprawi ogólny stan zdrowia społeczeństwa oraz zmniejszy się liczba zgonów zależnych od stylu życia.

Powered by WPeMatico