W ramach akcji „Łączy nas pacjent” pod numerem infolinii Rzecznika Praw Pacjenta 800 190 590,  pacjenci bezpłatnie otrzymają porady, informacje oraz wsparcie dotyczące określonych chorób. Dyżury na infolinii Rzecznika Praw Pacjenta są efektem realizacji projektu Rzecznika z organizacjami pacjentów.

Specjaliści z różnych dziedzin, zrzeszeni w największych w Polsce organizacjach pacjentów wraz z ekspertami Rzecznika udzielają telefonicznych porad, informacji oraz wsparcia dla dobra pacjentów.

Na przykład dzisiaj (piątek, 9 marca) do godz. 16.00 ekspert z Fundacji Urszuli Jaworskiej przekazuje kompleksowe informacje na temat transplantacji szpiku kostnego, jak również udziela porad dla osób chorych i ich najbliższych. Natomiast w poniedziałek w godzinach 10.00-14.00 prezes Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Chorych na Padaczkę będzie udzielała konsultacji w zakresie opieki medycznej i terapii dzieci chorych na padaczkę.

Do końca marca dyżury będzie pełnić siedmiu przedstawicieli organizacji pacjentów. Akcja będzie kontynuowana również w kolejnych miesiącach. Szczegółowe informacje o dyżurach znajdują się na stronie internetowej Rzecznika Praw Pacjenta. Są tam opisane zarówno zakresy udzielanych porad oraz informacje o osobach dyżurujących i fundacjach, które reprezentują.

Powered by WPeMatico