Podczas dzisiejszej konferencji prasowej minister Konstanty Radziwiłł podsumował dwa lata działań Ministerstwa Zdrowia.

Na początku podkreślił, że „zdrowie Polaków to sprawa publiczna, jeden z podstawowych obowiązków odpowiedzialności zarówno władzy centralnej – rządu, jak i szerzej – całej władzy publicznej.”

„Polacy mają prawo oczekiwać od państwa i samorządów nowoczesnej, bezpiecznej i – przede wszystkim – dostępnej opieki zdrowotnej” – dodał.

 

Nasze osiągnięcia

Zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia

W ostatnich tygodniach rząd podjął historyczną decyzję o zwiększeniu nakładów na ochronę zdrowia do 6% Produktu Krajowego Brutto.

Minister wyjaśnił, że stopniowe zwiększenie nakładów będzie kosztowało ponad 500 miliardów złotych w ciągu najbliższej dekady. Zapowiedział, że zostanie to zrealizowane bez podnoszenia obciążeń podatkowych obywateli.

Minister zaznaczył, że dzięki tej decyzji rządu Beaty Szydło marzenie środowisk i uczestników systemu służby zdrowia staje się ugruntowanym w ustawie planem. Jest to plan, który wskazuje na zdrowie jako priorytet rządu, bo dodatkowe wydatki z tego tytułu będą dwukrotnie większe niż te na projekt Rodzina 500+. „Gdybym miał wymienić największe osiągnięcie ostatnich lat dwóch, nie mam żadnych wątpliwości, że to jest właśnie ta historyczna ustawa kierująca ogromny strumień pieniędzy na zdrowie. (…) Śmiało można powiedzieć, że to projekt Zdrowie+”.

 

Dekomercjalizacja, dostęp do POZ i Leki 75+

Minister Radziwiłł wskazał, że zwiększenie nakładów jest następstwem realizowanej zmiany strukturalnej, którą prowadzimy w obszarze ochrony zdrowia od listopada 2015 roku.

W zeszłorocznym podsumowaniu wskazywaliśmy na ważne zmiany strukturalne, między innymi:

 • zakaz prywatyzacji szpitali i uniemożliwienie ich komercjalizacji poprzez przekształcenie w spółkę,
 • upowszechnienie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej.

Minister przypomniał, że ogromnym osiągnięciem jest program bezpłatnych leków dla seniorów 75+: „do dziś dzięki tej inicjatywie osoby starsze otrzymały bezpłatnie w aptekach prawie 50 milionów opakowań leków, które były wystawione na ponad 18 milionach recept. Z tego programu korzysta ponad 2 miliony polskich seniorów, a lista leków ciągle się wydłuża”.

 

Sieć szpitali

1 października 2017 roku wprowadziliśmy funkcjonalną sieć szpitali.

„Sieć to prawie 600 szpitali w całej Polsce, które zapewniają pacjentom kompleksową opiekę od leczenia szpitalnego przez rehabilitację aż po wizytę kontrolną w przyszpitalnej opiece specjalistycznej. W ten sposób kończymy z bezsensownymi hospitalizacjami, pogonią za wykonywaniem procedur i zagubieniem pacjenta po wypisaniu ze szpitala” – tłumaczył minister. – „Pacjenci otrzymali też ponad 100 nowych przychodni nocnej i świątecznej opieki lekarskiej, dzięki którym znacząco skrócił się czas ich oczekiwania na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych i w Izbach Przyjęć. Dzięki sieci, szpitale uzyskały gwarancję stabilnego funkcjonowania przez 4 lata z zachowaniem systemu kontroli wykonanych świadczeń. Sieć w połączeniu z dodatkowymi środkami finansowymi już teraz wpływa na skrócenie czasu oczekiwania. Takie wyniki mieliśmy w ostatnim czasie w badaniach obrazowych, a już niebawem pojawią się także w leczeniu zaćmy i endoprotezoplastyce stawów.”

 

Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej

Kompleksowość i koordynacja to podwaliny uchwalonej niedawno przez Sejm ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej. Minister tłumaczył, że wyróżniamy ten element systemu służby zdrowia dedykowaną ustawą, ale wprowadzamy tam również nowe zasady, m.in. budżet powierzony na porady u innych specjalistów i badania diagnostyczne, oparte na indywidualnym planie leczenia pacjenta. W POZ pojawia się także profilaktyka i promocja zdrowia, a także szczególne finansowanie leczenia części chorób przewlekłych i premia wynikowa. „Zaraz po podpisaniu ustawy przez Pana Prezydenta, ruszamy z bezprecedensowym dla polskiej ochrony programem pilotażowym, gdzie szczegóły tych rozwiązań będziemy wypracowywać w związku z oczekiwaniami pacjentów” – zapowiedział.

 

Zwiększenie wynagrodzeń pracowników medycznych

Novum w systemie ochrony zdrowia jest także ustawa o minimalnych wynagrodzeniach zasadniczych pracowników medycznych.

To 16 miliardów złotych, które w ciągu 4 lat trafią do ich kieszeni, wyrównując niesprawiedliwość systemową. „Pozostajemy w dialogu i pracujemy nad ewentualnymi zmianami w tej ustawie” – mówił minister. – „Jako pierwsze takie uregulowanie systemowe, ustawa musi podlegać pewnej ocenie, którą wraz z partnerami społecznymi podejmujemy.”

 

Kształcenie kadr medycznych

Minister wskazał, że zdajemy sobie sprawę z rosnącego zapotrzebowania społeczeństwa na świadczenia zdrowotne: „po latach zastoju i zaniedbań udało się zwiększyć w 2017 roku o blisko 1500 miejsc liczbę studentów na kierunku lekarskim. W tym samym czasie zwiększyliśmy o 350 milionów złotych wydatki na rezydentury. To wielokrotnie więcej niż nasi poprzednicy w latach 2011-2015. W tej chwili rozdajemy najwięcej rezydentur w historii”.

 

Kompleksowe leczenie

 • W lipcu tego roku weszła w życie nowelizacja pakietu onkologicznego. Naprawiliśmy to, co od dawna zgłaszali eksperci w dziedzinie onkologii, zlikwidowaliśmy bariery biurokratyczne, które często utrudniały dostęp do kompleksowego leczenia onkologicznego.
 • Wprowadziliśmy kompleksowe leczenie w innych dziedzinach: kardiologii i opiece nad kobietą w ciąży. W najbliższym czasie ten sposób organizowania opieki pojawi się także w ortopedii.
 • Wprowadziliśmy w życie nowelizację ustawy o prawach pacjenta w obszarze prawa do leczenia bólu. Podmiot leczniczy ma dziś obowiązek leczyć ból i monitorować skuteczność tego leczenia.
 • Wprowadziliśmy prawie 40 nowych cząsteczek na listę leków refundowanych i ustanowiliśmy 15 programów lekowych,in. w obszarze leczenia raka jelita grubego, reumatologii czy leczenia stwardnienia rozsianego.
 • Uruchomiliśmy Ratunkowy Dostęp do Technologii Lekowych. Jest to system wsparcia dla osób, które często były do tej pory bez wyjścia w dostępie do potrzebnych opcji terapeutycznych.

 

Specustawa

Minister wskazał, że ważnym elementem tego dwulecia były dodatkowe pieniądze w ochronie zdrowia, które pochodzą ze specustawy.

Dzięki tym środkom:

 • zrealizowaliśmy program zakupu sprzętu dla polskich szpitali za ponad 120 milionów złotych. Lista tych zakupów to ponad 500 zrealizowanych projektów inwestycyjnych w całej Polsce,
 • do końca tego roku w kilku tysiącach polskich szkół powstaną szkolne gabinety zdrowotne. Ponadto niedługo na polskie drogi wyjadą zabiegowe dentobusy, które będą wsparciem dla systemu opieki stomatologicznej dla dzieci,
 • uruchomiliśmy ponad 750 milionów złotych z rezerwy Funduszu między innymi na świadczenia, do których są długie kolejki,
 • jeszcze w tym roku szpitale poczują kolejny zastrzyk finansowy, bo otrzymają znaczące środki za nadwykonania.

„To wszystko spowoduje największy wzrost wydatków w ochronie zdrowia od wielu lat, do poziomu ponad 4,7% PKB” – podsumował minister Radziwiłł.

 

Nasze plany

Minister podkreślił, że najważniejsze jest przygotowanie systemu na zwiększone środki – wybór priorytetów, które w sumie złożą się na ponad 500 miliardów złotych dla sektora ochrony zdrowia.

„Nasz plan na drugą część kadencji obejmuje ponad 20 projektów legislacyjnych” – powiedział.

Będą one dotyczyły m.in.:

 • upaństwowienia ratownictwa medycznego,
 • ustawy o medycynie szkolnej,
 • ustawy o jakości w ochronie zdrowia,
 • budowy agencji restrukturyzującej szpitale,
 • stworzenia systemu rekompensat za szkody medyczne,
 • przepisów dotyczących refundacji i prawa farmaceutycznego.

Prowadzimy też działania pozalegislacyjne, które dotyczą:

 • informatyzacji (już w najbliższych tygodniach rozpoczniemy pilotaż wdrożenia eRecepty),
 • budowy całego systemu rekomendacji, standardów i wytycznych w leczeniu pacjentów – odpowiednika NGC czy NICE.

Podsumowując te DOBRE DWA LATA, minister Radziwiłł zapowiedział, że „wraz z kierownictwem Ministerstwa Zdrowia rozpoczniemy proces konsultacji w całej Polsce. Chcemy rozmawiać bezpośrednio o zmianach, które już zrealizowaliśmy albo realizujemy, a także o dalszych oczekiwaniach pacjentów związanych głównie z programem zwiększania nakładów na ochronę zdrowia”.

Powered by WPeMatico