Dzisiaj w Ministerstwie Zdrowia zostały podpisane 3 kolejne umowy o dofinansowanie projektów dotyczących wymiany/zakupu akceleratorów.

Podczas spotkania wiceminister Piotr Gryza podkreślił, że „jest to ważne wydarzenie związane z poprawą dostępności pacjentów do świadczeń zdrowotnych w zakresie radioterapii”.

„Z wykorzystaniem środków europejskich sfinansujemy wymianę 12 akceleratorów i dokupimy 5 oraz zbudujemy 3 bunkry na nowe akceleratory” – dodał.

 

Środki na dofinansowanie

Nowy sprzęt będzie dofinansowany ze środków unijnych – z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (IX Oś Priorytetowa Działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych).

Alokacja priorytetu IX wynosi 2,1 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym 1.8 mld zł ze środków europejskich, z czego na działanie 9.2 przeznaczono 1,2 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym 1 mld zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych planowanych na wsparcie obszaru onkologii wynosi 401 mln zł, w tym prawie 337 mln zł za środków z EFRR, co stanowi ok. 32% wartości całej alokacji przeznaczonej na realizację działania 9.2 POIiŚ 2014-2020.
W ramach tych środków na projekty dotyczące zakupu akceleratorów przeznaczono 220 mln zł wydatków kwalifikowalnych, w tym 185 mln zł ze środków unijnych (co stanowi ok. 17,6% wartości całej alokacji przeznaczonej na realizację działania 9.2).

 

Które jednostki zawarły umowy

1. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach

 • Projekt pn. „Wymiana akceleratorów liniowych w Centrum Onkologii w Gliwicach w celu poprawy jakości i usprawnienia procesu leczenia onkologicznego – etap nr I”
 • Całkowita wartość: 54 mln PLN
 • Wydatki kwalifikowalne: 42,9 mln PLN
 • Dofinansowanie z EFRR: 36,5 mln PLN
 • Okres realizacji: 07.2015 r.–09.2018 r.
 • Projekt zakłada wymianę 3 akceleratorów oraz prace dostosowawcze w bunkrach.

 2. Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w  Kielcach

 1. Projekt pn. „Wymiana jednego akceleratora oraz rozbudowa Kliniki Radioterapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach z zakupem dodatkowego akceleratora”
  • Całkowita wartość: 33 mln PLN
  • Wydatki kwalifikowalne: 31 mln PLN
  • Dofinansowanie z EFRR: 26,7 mln PLN
  • Okres realizacji: 12.2016 r.–12.2018 r.
  • Projekt zakłada wymianę 1 akceleratora oraz dokupienie 1 dodatkowego akceleratora wraz z  budową bunkra.
  • Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w  Olsztynie
 2. Projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja zakładu radioterapii w celu poprawy dostępności i jakości leczenia pacjentów onkologicznych w SP ZOZ MSWIA z WMCO w  Olsztynie – etap nr 1 wymiana istniejącego akceleratora wraz z adaptacją istniejącego bunkra na potrzeby instalacji oraz dostosowaniem istniejącej infrastruktury”
  • Całkowita wartość: 11,9 mln PLN
  • Wydatki kwalifikowalne: 11,9 mln PLN
  • Dofinansowanie z EFRR: 10 mln PLN
  • Okres realizacji: 11.2017 r.–03.2018 r.
  • Projekt zakłada wymianę akceleratora oraz prace dostosowawcze w bunkrze.

 

Gdzie pojawią się nowe akceleratory

Nowe akceleratory zostaną zakupione w Warszawie, Gliwicach, Olsztynie, Rzeszowie, Gorzowie Wielkopolskim i Kielcach.

Łącznie jest planowane sfinansowanie wymiany 12 akceleratorów, dokupienie 5 dodatkowych akceleratorów oraz budowa 3 bunkrów.

 

Inne projekty z obszaru onkologii

Dofinansowanych zostanie 15 projektów (umowy zostały zawarte w ramach konkursu nr POIS.09.02.00-IP.04-00-003/2016). Ich całkowity koszt realizacji to 138 mln zł (wydatki kwalifikowalne: 136 mln zł, dofinansowanie z EFRR: 114 mln zł).

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w  Gliwicach realizuje jeden projekt pozakonkursowy. Jego całkowity koszt wynosi 49,6 mln zł (wydatki kwalifikowalne: 44 mln zł, dofinansowanie z EFRR: 37,7 mln zł).

Powered by WPeMatico