Inwestycje w badania i rozwój są największe właśnie w sektorze farmaceutycznym. Zazwyczaj ponad 20% zysków jest inwestowane ponownie w ten segment działalności.