W nawiązaniu do doniesień medialnych mówiących o tym, że czas oczekiwania na połączenie telefoniczne z dyspozytorniami medycznymi na Dolnym Śląsku znacznie się wydłużył, informujemy, że są one nieprawdziwe.

Do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nie wpływają informacje (skargi) od osób wzywających zespół ratownictwa medycznego w zakresie długiego czasu oczekiwania na podjęcie połączenia przez dyspozytora medycznego.

Zgodnie z danymi z systemu SWD PRM (system wykorzystywany przez dyspozytorów medycznych w dyspozytorni medycznej) liczba zgłoszeń w dyspozytorniach medycznych w województwie dolnośląskim (Wrocław i Legnica) w okresie od 1 grudnia 2017 do 28.12.2017 r. przedstawia się następująco:

  • w Legnicy przy 4 stanowiskach dyspozytorów medycznych przyjmujących to średnio 4 zgłoszenia na jedno stanowisko na jedną godzinę,
  • we Wrocławiu przy 5 stanowiskach dyspozytorów medycznych przyjmujących to średnio 6 zgłoszenia na jedno stanowisko na jedną godzinę.

W związku z przyjętą przez resort zdrowia koncepcją koncentracji dyspozytorni medycznych i tworzenia dużych rejonów operacyjnych, na przestrzeni ostatnich lat nastąpiła redukcja liczby dyspozytorni medycznych – z 338 w 2011 r. do 42 na koniec IV kwartału 2017 r.

Obecnie w kraju funkcjonują wyłącznie skoncentrowane, wielostanowiskowe dyspozytornie medyczne.

Koncentracja dyspozytorni medycznych pozwala na skupienie w jednym miejscu wszystkich stanowisk dyspozytorskich i ich właściwą współpracę. Wdrażane obecnie rozwiązania teleinformatyczne umożliwiają dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego z każdego miejsca w kraju i nie ma potrzeby lokowania dyspozytorów medycznych blisko miejsc stacjonowania zespołów. W takich warunkach pierwszoplanowe znaczenie ma koncentracja stanowisk dyspozytorskich, a ich rozpraszanie jest zjawiskiem niekorzystnym.

Powered by WPeMatico