W związku z uruchomieniem Systemu Monitorowania Kształcenia (SMK), informujemy że w przypadku zawierania umów dotyczących lekarzy posiadających Elektroniczną Kartę Szkolenia (EKS), nie trzeba przesyłać kopii tej karty oraz skierowania od wojewody w formie papierowej.

Umowy rezydenckie będą zawierane mimo przejściowego braku możliwości generowania EKS, pod warunkiem dosłania – oprócz dokumentów wymienionych w sekcji „zawieranie umów rezydenckich” – kserokopii umów o pracę zgłaszanych do finansowania rezydentów, które potwierdzą datę rozpoczęcia specjalizacji w ramach rezydentury. Obecnie CSIOZ przesunęło termin oddania tej funkcjonalności w SMK do 12 stycznia 2018 r.

Dla lekarzy zakwalifikowanych na rezydenturę w październiku bieżącego roku obowiązuje nowy wzór umowy Rn35.

Powered by WPeMatico