Dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego informuje, że postępowanie konkursowe na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym zostało nierozstrzygnięte. W związku z powyższym, zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 i 2260), Dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego ogłosi nowy konkurs w okresie 30 dni.

Powered by WPeMatico