Informacja o terminach organizacji szkoleń dla personelu realizującego Program profilaktyki raka szyjki macicy

Informujemy, iż w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych prowadzone będą szkolenia dla personelu świadczeniodawców realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy:

1. SZKOLENIE DLA DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH

termin szkolenia – 26.09-7.10.2016 r.

Szkolenie odbędzie się w Szczecinie. Rekrutacja prowadzona jest przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. T. Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, ul. Unii Lubelskiej 1.

Termin rekrutacji: 14-21.09.2016 r.

Zgłoszenia na szkolenie należy kierować na adres e-mail: w.surma@o2.pl
2. SZKOLENIE DLA POŁOŻNYCH

termin szkolenia – 28.10.2016 r.

Szkolenie odbędzie się w Warszawie. Rekrutacja prowadzona jest przez Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul. Roentgena 5.

Termin rekrutacji: 3-14.10.2016 r.

Zgłoszenia na szkolenie należy kierować na adres e-mail: konferencje@coi.pl
3. SZKOLENIE DLA LEKARZY GINEKOLOGÓW

termin szkolenia – 21.11.2016 r.

Szkolenie odbędzie się w Warszawie. Rekrutacja prowadzona jest przez Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul. Roentgena 5.

Termin rekrutacji: 24.10-14.11.2016 r.

Zgłoszenia na szkolenie należy kierować na adres e-mail: konferencje@coi.pl

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, w procesie rekrutacji obowiązywać będzie kolejność zgłoszeń.
Informacje dotyczące przedmiotowych szkoleń można uzyskać pod nr tel. 22 546 31 02.

 

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Zdrowia:

Informacja o terminach organizacji szkoleń dla personelu realizującego Program profilaktyki raka szyjki macicy

 

Źródło: Ministerstwo Zdrowia