Informujemy, iż pierwsze posiedzenie Komisji Konkursowej w sprawie wyboru realizatora lub realizatorów programu wieloletniego na lata 2011-2020 realizowanego na zasadach przewidzianych dla programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie prac remontowo-budowlanych dla ośrodków transplantacyjnych, banków tkanek i komórek oraz medycznych laboratoriów diagnostycznych testujących komórki, tkanki i narządy w latach 2018-2020 odbędzie się w dniu 12 lutego 2018 r.o godz. 10.00, w siedzibie Ministerstwa Zdrowia w Warszawie, przy ul. Miodowej 15.

Na podstawie § 6 ust. 2 oraz w związku z § 7 ust. 3 pkt. 1-3 Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej, stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia
29 grudnia 2014 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów polityki zdrowotnej (Dz. U. Min. Zdrow. poz. 84, z późn. zm.), oferenci mogą być obecni przy ocenie przez Komisję Konkursową ofert w zakresie:

  • podania liczby otrzymanych ofert,
  • weryfikacji daty wpływu ofert,
  • otwarcia kopert z ofertami, które wpłynęły w terminie.

Czytaj więcej: Konkurs ofert na wybór realizatora zadania w zakresie prac remontowo-budowlanych dla ośrodków transplantacyjnych, banków tkanek i komórek oraz medycznych laboratoriów diagnostycznych testujących komórki, tkanki i narządy w latach 2018-2020

Powered by WPeMatico