Zakończyliśmy konsultacje, które zostały zasygnalizowane w komunikacie z 18 sierpnia 2017 roku. W trakcie prac:

  • przeanalizowaliśmy wszystkie uwagi zgłoszone do projektu z 18 sierpnia 2017 r.,
  • sprawdziliśmy limity finansowania w grupach limitowych.

Dla grupy pacjentów pediatrycznych dodane zostało wskazanie pozarejestracyjne (off-label) produktu leczniczego CortimenMMX w brzmieniu:

  1. indukcja remisji u pacjentów pediatrycznych z łagodną do umiarkowanej, aktywną postacią wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, gdzie leczenie preparatami 5-ASA jest niewystarczające,
  2. indukcja remisji u pacjentów pediatrycznych z łagodną do umiarkowanej, aktywną postacią choroby Leśniowskiego-Crohna z zajęciem jelita grubego, gdzie leczenie preparatami 5-ASA jest niewystarczające.

Dodatkowo:

  • zmniejszyła się cena produktu Xgeva stosowanego w leczeniu szpitalnym,
  • dodano kolejną prezentację produktu leczniczego, który zawiera entekawir.

Pozostałe zmiany wprowadzone w opublikowanym obwieszczeniu Ministra Zdrowia  w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2017 r. – w stosunku do projektu obwieszczenia – mają charakter porządkujący i redakcyjny.

Dziękujemy za wszystkie nadesłane uwagi i komentarze.

 

Czytaj również:

Powered by WPeMatico