Komunikat Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. (Dz. U. poz. 599) o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

20 marca 2017 r. została opublikowana ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. poz. 599), która weszła w życie 21 marca 2017 r. Ustawa nie dotyczy osób wykonujących zawody medyczne, dla których zasady uzyskiwania tytułu specjalisty określono w innych przepisach (np. lekarzy, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów, fizjoterapeutów i pielęgniarek).

Przepisy ustawy umożliwiają przeprowadzanie procedur określonych w niniejszej ustawie za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych.

W celu ułatwienia korzystania z SMK publikujemy Instrukcję tworzenia konta i wnioskowania o uprawnienia w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych – podręcznik użytkownika.

W razie pytań lub wątpliwości do Państwa dyspozycji oddajemy:

 

Powered by WPeMatico