Dzieci mają coraz łatwiejszy dostęp do pornografii. Ma ona destrukcyjny wpływ na ich psychikę i zdrowie. Dorośli nie zawsze potrafią właściwie reagować, by ochronić dziecko przed jej skutkami.

Profilaktyka i edukacja

Przeciwdziałanie temu zjawisku jest bardzo ważne dla zdrowia społeczeństwa. Musimy stale zwiększać wiedzę w tym obszarze i praktyczne umiejętności dorosłych, którzy pracują z dziećmi – nauczycieli, pracowników socjalnych, lekarzy, prokuratorów, pracowników policji i straży miejskiej.

Specjalistyczne szkolenia

Fundacja Żyjmy Zdrowo zorganizowała szkolenia dotyczące zagrożeń oraz konsekwencji (rozwojowych i zdrowotnych) doświadczanych przez dzieci oglądające pornografię.

Są one finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia w ramach działań dotyczących profilaktyki zapobiegania zaburzeniom psychicznym i poprawy dobrostanu psychicznego społeczeństwa.

Szkolenia są prowadzone we wszystkich województwach przez trenerów Centrum Edukacji pod kierunkiem prof. Aleksandra Araszkiewicza.

Dwudziestogodzinny program jest zróżnicowany i dostosowany do potrzeb konkretnych grup zawodowych. Zajęcia mają charakter warsztatowy i odbywają się w weekendy.

Uczestnicy nabywają umiejętności, jak radzić sobie nie tylko z uczniem, lecz także z rodzicami i wychowawcami.

II tura szkoleń

18 listopada rusza druga tura szkoleń. Potrwają do 16 grudnia.

Do końca października 2018 roku Fundacja chce przeszkolić około tysiąc osób. Rekrutacja (dostosowana do potrzeb poszczególnych grup zawodowych) odbywa się we współpracy z Naczelną Izbą Lekarska oraz Okręgowymi Izbami Lekarskimi i towarzystwami naukowymi m.in. Polskim Towarzystwem Psychiatrycznym, Polskim Towarzystwem Pediatrycznym, Porozumieniem Pracodawców Ochrony Zdrowia.

Dlaczego należy chronić dzieci przed pornografią

Oglądanie pornografii przez dzieci:

  • przyczynia się do rozwoju nerwic, nadpobudliwości i problemów ze snem,
  • może doprowadzić do depresji,
  • odbija się na zdrowiu fizycznym (przewlekłe zmęczenie, częste bóle głowy, nudności, apatia),
  • prowadzi do zmian, które można przyrównać do tych występujących u dorosłych uzależnionych od narkotyków i alkoholu,
  • rzutuje nie tylko na okres dojrzewania, lecz także na dorosłe życie – według seksuologów 90% ich pacjentów ma problem z uzależnieniem od pornografii.

Narodowy Program Zdrowia

NPZ wspomaga różne inicjatywy, które prowadzą do zwiększenia świadomości Polaków na temat indywidualnych zachowań prozdrowotnych. Oczekujemy, że w wyniku naszych działań:

  • wydłuży się średnia długość życia,
  • poprawi się ogólny stan zdrowia społeczeństwa,
  • zmniejszy się liczba zgonów zależnych od stylu życia.

Czytaj więcej o Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020.

 

Powered by WPeMatico