Spotkanie informacyjne przeznaczone jest dla potencjalnych beneficjentów, którzy chcieliby uzyskać wsparcie dla istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych.

  • Kiedy: 18 stycznia 2017 r., godz 10.00 – 17.00
  • Gdzie: Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, Warszawa, sala Kinowa

 

Podczas spotkania szczegółowo omówione zostaną zagadnienia związane m.in. z:

  • zasadami aplikowania oraz zasadami oceny projektów, wynikającymi z regulaminów konkursów,
  • wypełnieniem wniosku aplikacyjnego zgodnie z instrukcją,
  • załącznikami do wniosku aplikacyjnego, w tym studium wykonalności dla projektów realizowanych w ramach osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020,
  • kryteriami wyboru dla projektów podlegających dofinansowaniu,
  • szczegółowymi regulacjami kwalifikowania wydatków w ramach działania 9.1.

 

Zgłoszenia

Osoby chętne do udziału w spotkaniu prosimy o przesyłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: d.bielawska@mz.gov.pl do 13 stycznia 2017 r. 

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przekażemy na adres mailowy uczestnika szkolenia, wskazany w formularzu zgłoszeniowym.


Ważne informacje

  • Nie przyjmujemy zgłoszeń firm współpracujących ze szpitalami w zakresie pisania wniosków o dofinansowanie.
  • Spotkanie jest bezpłatne, organizator nie pokrywa kosztów przejazdu, ani ewentualnego noclegu.
  • Szczegółowe informacje na temat naborów ogłoszonych w ramach działania 9.1 dostępne są na stronie internetowej oraz na Portalu Funduszy Europejskich.

 

Źródło: Zasady ubiegania się o przyznanie dofinansowania w ramach konkursów na wsparcie istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych

Powered by WPeMatico