Wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko oraz prezes Zarządu Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu sp. z o. o.  Marzena Jadwiga Barwicka podpisały dzisiaj umowę na dofinansowanie budowy szpitalnego oddziału ratunkowego z wyposażeniem wraz z budową lądowiska dla helikopterów w PCMG ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia.

Wśród zaproszonych gości byli marszałek Senatu Stanisław Karczewski, przewodniczący Rady Powiatu Grójeckiego Władysław Leszek Kumorek, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Grójeckiego Teresa Bednarska oraz członek zarządu Powiatu Wojciech Wojtczak.

Budowa potrwa do grudnia 2020 r. Wartość projektu to 12,95 mln zł, dofinansowanie  z UE (EFRR) – 7,98 mln zł.

Czytaj więcej na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grójcu.

Szczegóły dotyczące projektu

W Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu powstaną:

 • nowy szpitalny oddział ratunkowy (SOR) wybudowany od podstaw w oparciu o technologie efektywne energetycznie oraz wyposażony;
 • całodobowe lądowisko dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Jaką pomoc znajdą pacjenci na nowym SOR-ze

 • Świadczenia w ramach całodobowej gotowości do udzielania pomocy osobom znajdującym się w stanie zagrożenia życia i zdrowia.
 • Procedury diagnostyczno-terapeutyczne.
 • Wstępną diagnostykę i podjęcie leczenia w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych pacjentów znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia życia i zdrowia.

Środki w Osi priorytetowej IX

Środki w Osi priorytetowej IX to 2,2 mld zł, na co składa się:

 • działanie 9.1 „Infrastruktura ratownictwa medycznego” – 0,94 mld zł wydatków kwalifikowalnych, z których sfinansowane zostały/zostaną inwestycje w infrastrukturę ratownictwa medycznego, w tym na istniejące i nowe szpitalne oddziały ratunkowe (SOR), istniejące i nowe centra urazowe dla dorosłych (CU) i dla dzieci (CUD), lądowiska dla śmigłowców ratunkowych, bazy lotniczego pogotowia ratunkowego (LPR) oraz wyposażenie śmigłowców. W ramach działania do końca perspektywy zrealizujemy prawie 200 projektów.

Do tej pory podpisano 140 umów o dofinansowanie dotyczących wsparcia istniejących SOR-ów (14 dla Mazowsza i 126 dla regionów słabiej rozwiniętych). Ich łączna wartość to niemal 500 mln zł wydatków kwalifikowanych. Wsparte istniejące SOR-y stanowią około 52% wszystkich istniejących SOR w Polsce!

Z udziałem środków unijnych realizowane są również projekty dotyczące wsparcia utworzenia nowych SOR-ów. Do tej pory podpisano 10 takich umów o dofinansowanie (1 dla Mazowsza – Grójec, 9 dla regionów słabiej rozwiniętych). Łączna wartość tych projektów to 84,71 mln zł wydatków kwalifikowalnych. Docelowo planowane jest wsparcie łącznie 20 inwestycji dotyczących wsparcia nowych SOR-ów (2 dla Mazowsza i 18 dla regionów słabiej rozwiniętych);

 • działanie 9.2 „Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych”
  – 1,25 mld zł wydatków kwalifikowalnych
  , przeznaczone na inwestycje w infrastrukturę ponadregionalnych podmiotów leczniczych, przede wszystkim w zakresie walki z chorobami układu oddechowego, krążenia, kostno-stawowo-mięśniowego, nowotworowymi, psychiatrycznymi i w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii i pediatrii. W planach i realizacji jest łącznie 100 projektów. Aktualnie wykorzystano około 92% alokacji przeznaczonej na działanie 9.2.

Powered by WPeMatico