Dzisiaj w Opolu i Katowicach wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko podpisała kolejne umowy na dofinansowanie projektów ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia.

  • W województwie opolskim łącznie z umowami podpisanymi dzisiaj zawartych będzie 5 umów o dofinansowanie projektów. Opiewają one na łączną kwotę 66 mln zł, co stanowi 3% środków przeznaczonych na całą Polskę.
  • W województwie śląskim łącznie z umowami podpisanymi dzisiaj zawarte będą 23 umowy o dofinansowanie projektów. Opiewają one na łączną kwotę 302 mln zł, co stanowi niemalże 13% środków przeznaczonych na całą Polskę.

Środki w Osi priorytetowej IX

Środki w Osi priorytetowej IX to 2,2 mld zł, na co składa się:

  • działanie 9.1 „Infrastruktura ratownictwa medycznego” – 0,94 mld zł z których sfinansowane zostały inwestycje w infrastrukturę ratownictwa medycznego, w tym na istniejące i nowe szpitalne oddziały ratunkowe (SOR), istniejące i nowe centra urazowe dla dorosłych (CU) i dla dzieci (CUD), lądowiska dla śmigłowców ratunkowych, bazy lotniczego pogotowia ratunkowego (LPR) oraz wyposażenie śmigłowców. W ramach działania do końca perspektywy zrealizujemy prawie 200 projektów;
  • na działanie 9.2 „Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych” – 1,25 mld zł, przeznaczone na inwestycje w infrastrukturę ponadregionalnych podmiotów leczniczych, przede wszystkim w zakresie walki z chorobami układu krążenia oraz nowotworami. W planach i realizacji jest łącznie 100 projektów.

Do końca stycznia podpisano prawie 70% planowanych umów, a na początku lutego planujemy wyczerpać alokację na tę perspektywę. To da szpitalom czas na sprawne zrealizowanie inwestycji.

Powered by WPeMatico