Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje podmioty lecznicze, które realizują świadczenia gwarantowane w rodzaju leczenie szpitalne, że 18 października 2017 roku została przesłana ankieta na ogólny adres e-mail podmiotów leczniczych. Ankieta ma na celu poznanie Państwa możliwości w zakresie przygotowania danych medyczno-kosztowych o udzielonych świadczeniach medycznych w określonym przez agencję układzie.

Udział w badaniu oraz czas poświęcony na rzetelne i zgodne z prawdą udzielenie odpowiedzi, przyczyni się do opartej na zasadach partnerstwa współpracy, a także pozwoli uwzględnić Państwa możliwości w późniejszych wezwaniach do przekazania danych.

Wypełnioną ankietę za pomocą przycisku „Prześlij dane” należy odesłać do 27 października 2017 r.

Powered by WPeMatico