Komunikat AOTMiT o badaniu ankietowym skierowanym do świadczeniodawcówPrezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że w dniu 14 grudnia br. na ogólny adres e-mail podmiotów leczniczych zostanie ponownie rozesłana ankieta.

Powered by WPeMatico