Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących zaopatrzenie w wyroby medyczneInformujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw Świadczeniodawcy realizujący zaopatrzenie w wyroby medyczne…

Powered by WPeMatico