Maksymalna wysokość stypendiów, o których mowa w art. 43 ust. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) przyznawanych przez Ministra Zdrowia wynosi 1350,00 zł miesięcznie. Komunikat stosuje się od 1 października 2017 r.

Powered by WPeMatico