W związku z utrzymującymi się wysokimi dopłatami pacjentów do leków zawierających długodziałające G-CSF (lipegfilgrastim lub pegfilgrastim) Minister Zdrowia (przychylając się do wniosków podmiotów odpowiedzialnych za leki: Lonquex i Neulasta) podjął decyzję o skróceniu terminów obowiązywania decyzji o objęciu refundacją ww. leków w ramach listy aptecznej.

Leki te od 1 marca 2017 r. nie są refundowane w ramach tej kategorii dostępności, przy czym należy zaznaczyć, że nadal są finansowane w katalogu chemioterapii we wskazaniu określonym stanem klinicznym: skrócenie czasu trwania neutropenii lub zmniejszenie częstości występowania neutropenii z gorączką (w przypadku zwiększonego ryzyka wystąpienia neutropenii z gorączką) – u dorosłych pacjentów, u których z powodu nowotworów złośliwych (z wyjątkiem przewlekłej białaczki szpikowej i zespołów mielodysplastycznych) konieczne jest zastosowanie chemioterapii cytotoksycznej o odstępach czasu pomiędzy cyklami nie krótszych niż 14 dni.

Leki zawierające filgrastim nie zmieniły swojego statusu refundacyjnego, tj. są finansowane zarówno w ramach listy aptecznej, jak i w katalogu chemioterapii.

W związku z tym, że postacie pegylowane G-CSF (lipegfilgrastim lub pegfilgrastim) stosuje się w pojedynczym wstrzyknięciu wykonywanym po chemioterapii (ok. 24 h), świadczeniodawca może wydać pacjentowi te leki do stosowania w warunkach domowych, o ile schorzenie pacjenta zawiera się w ww. zakresie wskazań objętych refundacją.

Powyższe dotyczy nie tylko możliwości wydania ww. leków w ramach porady w trybie ambulatoryjnym, ale również gdy wydanie leku do stosowania w warunkach domowych jest poprzedzone leczeniem w ramach hospitalizacji lub hospitalizacji jednego dnia.

Powered by WPeMatico