W dniach 16 oraz 17 października 2017 r. opublikowaliśmy ogłoszenia konkursowe na realizację zadań przewidzianych w programie, które zostaną zrealizowane do końca 2017 roku.

Poszukujemy realizatorów następujących zadań:

 1. Wczesna rehabilitacja dzieci w ramach dziecięcej opieki koordynowanej (DOK):
  • finansujemy zakup urządzeń do rehabilitacji zaburzeń funkcji poznawczych u dzieci do 3 r. ż.
  • finansujemy urządzenia do rehabilitacji zaburzeń mowy u dzieci do 3 r. ż.
  • Termin składania ofert: 26 października
 2. Odżywianie mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt przez utworzenie sieci banków mleka kobiecego:
  • finansujemy zakup sprzętu niezbędnego do powstania banku mleka kobiecego
  • finansujemy zakup sprzętu lub jego wymianę w już funkcjonujących bankach mleka kobiecego
  • Termin składania ofert: 26 października
 3. Koordynacja opieki neonatologiczno-pediatrycznej na rzecz dzieci – podmioty lecznicze udzielające świadczeń w zakresie dziecięcej opieki koordynowanej (DOK):
  • finansujemy zakup serwera niezbędnego do gromadzenia dokumentacji medycznej pacjentów
  • finansujemy zakup oprogramowania informatycznego
  • Termin składania ofert: 26 października
 4. Koordynacja opieki neonatologiczno-pediatrycznej na rzecz dzieci – ośrodek/oddział dzienny rehabilitacji współpracujący z ośrodkiem koordynującym (DOK):
  • finansujemy doposażenie w sprzęt informatyczny
  • finansujemy zakup oprogramowania informatycznego
  • Termin składania ofert: 27 października

 

Zachęcamy wszystkie podmioty lecznicze do zapoznania się z:

Powered by WPeMatico