Podczas dzisiejszego briefingu wiceminister Marcin Czech przedstawił najważniejsze zmiany, jakie zajdą na liście leków refundowanych od 1 września. Refundacją zostało objętych kilka nowych, ważnych leków. Zmieniły się także istniejące programy lekowe.

„Przy tej liście udało się nam wprowadzić nowe cząsteczki, powiększając spektrum terapeutyczne dla naszych pacjentów. Na rynku aptecznym dodano 68 produktów. Wydatki pacjentów w tej grupie zmniejszyły się o 65%. Patrząc globalnie, pacjenci będą płacić mniej za 366 produktów, a cena detaliczna zmaleje w przypadku 516 produktów” – powiedział wiceminister. Wskazał, że zmiany dotyczą zarówno leków generycznych, jak i innowacyjnych. Wyjaśnił także, na czym polega mechanizm refundacyjny.

  • Pacjenci pediatryczni leczeni adalimumabem lub infliksymabem po zakończeniu leczenia w programie lekowym „Leczenie Choroby Leśniowskiego Crohna” będą mogli powrócić do terapii w przypadku nagłego zaostrzenia choroby już po zakończeniu leczenia (nawrót aktywnej choroby stwierdza się, gdy wskaźnik aktywności PCDAI jest większy od 10-ciu punktów).

Do tej pory gdy stan pacjenta pogarszał się po odstawieniu leku, nie mógł on powrócić do terapii. Mógł tylko ponownie przystąpić do programu – w tym celu musiał jeszcze raz zakwalifikować się na podstawie restrykcyjnych kryteriów.

Zmiana, którą wprowadzamy, jest odpowiedzią na postulaty stowarzyszenia J-elita oraz gastroenterologów.

Obecnie procedujemy także wnioski, które uwzględniają dwuletni okres leczenia dla leku adalimumab w leczeniu dzieci i osób dorosłych.

  • W ramach programu „Leczenie stwardnienia rozsianego” umożliwiliśmy leczenie substancjami czynnymi: fumaran dimetylu, peginterferon beta 1a oraz teryflunomidem już od 12. roku życia w ramach tzw. wskazania off-label.

Od 1 września leki te będą wykorzystywane w leczeniu dzieci. To wypełni lukę systemową, ponieważ dotychczas pacjenci w wieku 17 lat nie mieli do nich dostępu – musieli czekać do osiągnięcia pełnoletności.

Aby lekarzom było łatwiej prowadzić terapie, zmieniły się też niektóre kryteria wykluczenia z programu, które bardziej odpowiadają realiom terapeutycznym. Jest to wyraz ciągłego aktualizowania zapisów programów, tak aby nie odstawały ani od aktualnej wiedzy medycznej, ani od praktyki szpitalnej.

Zmiany zostały wprowadzone we współpracy specjalistów w dziedzinie neurologii.

  • W programie lekowym „Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego” dodaliśmy kryterium ponownego włączenia dla pacjentek wyłączonych z leczenia z powodu ciąży.

Dzięki temu te pacjentki powrócą do leczenia po zakończeniu ciąży bez zbędnej procedury ponownej kwalifikacji. Zmienialiśmy także okres wykonywania MRI (z 30 dni na 60 dni).

Rozwiązanie problemu napiętych terminów wykonywania niektórych badań zwiększy wygodę realizacji programu – zarówno dla pacjentów, jak i lekarzy.

  • Od 1 września refundowane będą leki Imbruvica i Pixuvri – w ramach dwóch nowych programów lekowych w precyzyjnie zdefiniowanych populacjach pacjentów, dla których w opinii ekspertów są one niezbędne.
  • Pixuvri – będzie refundowany dla pacjentów, u których w razie uzyskania odpowiedzi na leczenie piksantronem będzie możliwe zastosowanie procedury przeszczepienia.
  • Imbruvica – będzie refundowany dla pacjentów z rozpoznaniem opornej lub nawrotowej przewlekłej białaczki limfocytowej z obecnością delacji 17p lub mutacji w genie TP53.
  • Desmopresyna będzie refundowana w nowym wskazaniu off-label, lepiej wyprofilowanym dla pacjentów, które umożliwi jej stosowanie już po pierwszym miesiącu nieskutecznego postępowania wspomagającego i motywującego zamiast (jak wcześniej) oczekiwania na jej włączenie aż 3 miesiące (mimo stwierdzonej nieskuteczności leczenia).

Ta zmiana jest nie tylko odpowiedzią na głosy pacjentów, lecz także realizuje nasze zapowiedzi dotyczące polityki lekowej. Stawiamy na długofalowe działania – lepiej szybciej włączyć skuteczne leczenie, niż niepotrzebnie długo czekać. Jest to rozwiązanie bardziej efektywne dla każdej ze stron.

  • Z powodzeniem zakończyliśmy negocjacje cenowe z podmiotem odpowiedzialnym za lek Lantus i przedłużyliśmy jego refundację na kolejny okres.

Chorzy na cukrzycę nadal będą mogli korzystać z tej opcji terapeutycznej w ramach refundacji. Ciągłość ich leczenia nie zostanie przerwana i nie będą zmuszeni do zmiany na inny wstrzykiwacz, do którego nie byli przyzwyczajeni.

Każdy kolejny wykaz leków refundowanych to krok w realizacji zadań, które wynikają z ustawy refundacyjnej. Dzięki naszej pracy na listę wchodzą kolejne leki, za które pacjenci płacą mniej, oraz produkty lecznicze, dla których maleje cena detaliczna.

Dokładamy wszelkich starań, aby należycie zabezpieczyć budżet państwa oraz odciążyć portfel polskiego pacjenta. Pole do działań jest olbrzymie. Cały czas pracujemy nad tym, aby obniżać koszty ponoszone przez chorych i aby ceny leków systematycznie malały.

 

Leki immunosupresyjne

Odnosząc się do kwestii leków immunosupresyjnych, wiceminister podkreślił, że wszystkie leki, do których zwiększyła się dopłata pacjenta, mają – w myśl zapisów ustawy refundacyjnej – swoje tańsze odpowiedniki: „leki generyczne są bezpiecznymi, sprawdzonymi i skutecznymi odpowiednikami leków oryginalnych”.

O tym, że leki generyczne są bezpieczne pisaliśmy wielokrotnie w naszych komunikatach.

Zmiany na liście leków refundowanych – wyjaśnienia.

Zmiany na liście leków refundowanych – leki immunosupresyjne.

Powered by WPeMatico