Na wniosek Ministra Zdrowia Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia podjął decyzję o zmianie planu finansowego NFZ na  2017 r.  poprzez zwiększenie planowanych na ten rok środków na świadczenia opieki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia o łączną kwotę 57.094 tys. zł. Środki te pochodzą z funduszu zapasowego NFZ.  Zostaną one przeznaczone na zmniejszenie kolejek osób oczekujących na operację usunięcia zaćmy. Dodatkowe środki pozwolą na przyjęcie większej liczby pacjentów w liczbie ponad 24 tys.

Podziału środków pomiędzy poszczególne oddziały wojewódzkie NFZ dokonano z uwzględnieniem struktury liczby osób oczekujących na operację usunięcia zaćmy (przypadek pilny i stabilny). Kwoty przypadające poszczególnym oddziałom wojewódzkim NFZ przedstawia poniższe zestawienie.

OW NFZ Kwota środków (w tys. zł)
Dolnośląski 7 494
Kujawsko-Pomorski 3 053
Lubelski 1 833
Lubuski 977
Łódzki 4 972
Małopolski 5 089
Mazowiecki 7 424
Opolski 2 130
Podkarpacki 2 189
Podlaski 1 788
Pomorski 3 722
Śląski 8 743
Świętokrzyski 1 834
Warmińsko-Mazurski 1 890
Wielkopolski 2 641
Zachodniopomorski 1 325
RAZEM 57 094

 

Powered by WPeMatico