Krew można oddawać w regionalnych centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa (RCKiK) i w ich oddziałach terenowych. Krew można oddać również podczas ekip wyjazdowych – akcji poboru, prowadzonych w trybie stacjonarnym (np. w szkołach czy uczelniach wyższych) lub mobilnym (z wykorzystaniem specjalnego autokaru – mobilnego punktu poboru krwi).

 

Na stronach internetowych poszczególnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa można znaleźć informacje gdzie i w jakich godzinach oddać krew.

RCKiK w Białymstoku

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 23
15-950 Białystok
tel. (85) 744 70 02
www.rckik.bialystok.pl

RCKiK w Bydgoszczy

ul. Ks. Markwarta 8
85-015 Bydgoszcz
tel. (52) 322 18 71 do 74
www.rckik-bydgoszcz.com.pl

RCKiK w Gdańsku

ul. J. Hoene-Wrońskiego 4
80-210 Gdańsk
tel. (58) 520 40 20
www.krew.gda.pl

RCKiK w Kaliszu

ul. Kaszubska 9
62-800 Kalisz
tel. (62) 767 66 63
www.krwiodawstwo.kalisz.pl

RCKiK w Katowicach

ul. Raciborska 15
40-074 Katowice
tel. (32) 208 73 00
www.rckik-katowice.pl

RCKiK w Kielcach

ul. Jagiellońska 66
25-734 Kielce
tel. (41) 335 94 00
www.rckik-kielce.com.pl

RCKiK w Krakowie

ul. Rzeźnicza 11
31-540 Kraków
tel. (12) 261 88 20
www.rckik.krakow.pl

RCKiK w Lublinie

ul. I Armii Wojska Polskiego 8
20-078 Lublin
tel. (81) 532 62 75
www.rckik.lublin.pl

RCKiK w Łodzi

ul. Franciszkańska 17/25
91-433 Łódź
tel. (42) 616 14 00
www.krwiodawstwo.pl

RCKiK w Olsztynie

ul. Malborska 2
10-255 Olsztyn
tel. (89) 526 01 56
www.rckikol.pl

RCKiK w Opolu

ul. Kośnego 55
45-372 Opole
tel. (77) 441 06 00
www.rckik-opole.com.pl

RCKiK w Poznaniu

ul. Marcelińska 44
60-354 Poznań
tel. (61) 886 33 00
www.rckik.poznan.pl

RCKiK w Raciborzu

ul. Sienkiewicza 3
47-400 Racibórz
tel. (32) 418 15 92
www.rckik.pl

RCKiK w Radomiu

ul. Limanowskiego 42
26-600 Radom
tel. (48) 340 05 20
www.rckik.radom.pl

RCKiK w Rzeszowie

ul. Wierzbowa 14
35-310 Rzeszów
tel. (17) 867 20 30
www.rckk.rzeszow.pl

RCKiK w Słupsku

ul. Szarych Szeregów 21
76-200 Słupsk
tel. (59) 842 20 21
www.krwiodawstwo.slupsk.pl

RCKiK w Szczecinie

al. Wojska Polskiego 80/82
70-482 Szczecin
tel. (91) 424 36 00
www.krwiodawstwo.szczecin.pl

RCKiK w Wałbrzychu

ul. Chrobrego 31
58-303 Wałbrzych
tel. (74) 664 63 10
www.rckik.walbrzych.pl

RCKiK w Warszawie

ul. Saska 63/75
03-948 Warszawa
tel. (22) 514 60 00
www.rckik-warszawa.com.pl

RCKiK we Wrocławiu

ul. Czerwonego Krzyża 5-9
50-345 Wrocław
tel. (71) 371 58 10
www.rckik.wroclaw.pl

RCKiK w Zielonej Górze

ul. Zyty 21
65-046 Zielona Góra
tel. (68) 329 83 60
www.rckik.zgora.pl

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

ul. Szaserów 128
04-349 Warszawa
tel. (22) 681 67 16
www.wckik.pl

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministra Spraw Wewnętrznych w Warszawie

ul. Wołoska 137
02-507 Warszawa
tel. (22) 508 13 12
www.ckikmsw.pl