W nawiązaniu do artykułu dotyczącego leków immunosupresyjnych opublikowanego dzisiaj w dzienniku „Fakt”, informujemy, że pacjenci mają dostęp do tanich leków refundowanych.

Zmiana dopłat pacjentów do leków immunosupresyjnych wynika z mechanizmu zawartego w ustawie refundacyjnej. Urzędowe ceny zbytu leków nie zostały podwyższone.

Od 1 listopada obniżyły się urzędowe ceny niektórych leków dla pacjentów po przeszczepach. W związku z tym zmieniła się także podstawa limitu finansowania w grupach limitowych:

  • 134.0 Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące – leki immunosupresyjne – kwas mykofenolowy i jego pochodne
  • 116.0 Leki przeciwwirusowe – walgancyklowir – postacie do stosowania doustnego

Leki z wyższą dopłatą mają tańsze odpowiedniki (odpowiednikiem leku Myfortic jest lek o nazwie handlowej Marelim, a odpowiednikami leku Valcyte są: Valganciclovir Teva, Valhit, Ceglar, Sperart i Valcyclox). Poniżej przestawiamy tabele z cenami leków w obu grupach limitowych.

Informujemy też, że termin obowiązywania decyzji o objęciu refundacją leku Valcyte (w tabletkach) został skrócony przez firmę farmaceutyczną.

Przypominamy, że firma Roche zgodziła się dostarczać bezpłatne w ciągu 6 miesięcy lek Valcyte w postaci proszku do sporządzania roztworu doustnego do szpitali. Informowaliśmy o tym w komunikacie z 22 czerwca.

Tabele

134.0 Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące – leki immunosupresyjne – kwas mykofenolowy i jego pochodne

Lek UCZ 11.2017 Zmiana UCZ w stosunku do 09.2017 Limit 11.2017 Cena detaliczna 11.2017 Zapłata pacjenta 11.2017 Zmiana zapłaty pacjenta w stosunku do 09.2017
Mycophenolate mofetil Apotex, Mycophenolas mofetil, kaps. Twarde, 250 mg, 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 86,4 -46,44 103,76 103,76 3,20 -26,08
Mycophenolate mofetil Apotex, Mycophenolas mofetil, tabl. powl., 500 mg, 50 szt. (5 blist.po 10 szt.)* 86,4 -46,44 103,76 103,76 3,20 -26,08
Mycophenolate Mofetil Accord, Mycophenolas mofetil, kaps. twarde, 250 mg, 100 szt. 99,36 -8,64 103,76 117,37 16,81 13,61
Mycofit/Mycophenolate Mofetil Accord, Mycophenolas mofetil, tabl. powl., 500 mg, 50 szt. 99,36 -8,64 103,76 117,37 16,81 13,61
Myfenax, Mycophenolas mofetil, kaps. twarde, 250 mg, 100 kaps. 102,06 0 103,76 120,2 19,64 16,44
Myfenax, Mycophenolas mofetil, tabl. powl., 500 mg, 50 tabl. 102,06 0 103,76 120,2 19,64 16,44
Marelim, Acidum mycophenolicum, tabletki dojelitowe, 180 mg, 120 tabl. 123,99 -32,61 124,51 144,13 22,82 -7,03
Marelim, Acidum mycophenolicum, tabletki dojelitowe, 360 mg, 120 tabl. 258 -66 249,02 288,84 43,02 -13,51
Mycophenolate mofetil Sandoz 500 mg tabletki powlekane, Mycophenolas mofetil, tabl. powl., 500 mg, 50 szt. 108 0 103,76 126,44 25,88 22,68
Mycophenolate mofetil Stada, Mycophenolas mofetil, kaps., 250 mg, 100 szt. 137,16 0 103,76 157,06 56,50 22,68
Mycophenolate mofetil Stada, Mycophenolas mofetil, tabl. powl., 500 mg, 50 szt. 137,16 0 103,76 157,06 56,50 22,68
CellCept, Mycophenolas mofetil, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 1 g/5 ml, 110 g (175 ml) 209,24 0 145,26 234,55 92,49 31,75
CellCept, Mycophenolas mofetil, tabl., 500 mg, 50 szt. 156,6 0 103,76 177,47 76,91 22,68
CellCept, Mycophenolas mofetil, kaps. twarde, 250 mg, 100 szt. 156,6 0 103,76 177,47 76,91 22,68
Myfortic 180 mg powlekane tabletki dojelitowe, Acidum mycophenolicum, tabl. dojel., 180 mg, 120 szt. (12 blist.po 10 szt.) 309,73 0 124,51 339,16 217,85 27,21
Myfortic 360 mg powlekane tabletki dojelitowe, Acidum mycophenolicum, tabl. dojel., 360 mg, 120 szt. (12 blist.po 10 szt.) 619,48 0 249,02 668,39 422,57 55,79

*podstawa limitu

 

116.0 Leki przeciwwirusowe – walgancyklowir – postacie do stosowania doustnego

Lek UCZ 11.2017 zmiana UCZ w stosunku do 09.2017 Limit 11.2017 Cena detaliczna 11.2017 Zapłata pacjenta 11.2017 zmiana zapłaty pacjenta w stosunku do 09.2017
Valganciclovir Teva, Valganciclovirum, tabl. powl., 450 mg, 60 szt.* 1188 -571,32 1291,09 1291,09 3,2 -146,29
Valhit, Valganciclovirum, tabl. powl., 450 mg, 60 szt. 1404 -432 1291,09 1517,89 230 0
Ceglar, Valganciclovirum, tabl. powl., 450 mg, 60 szt. 1458 -162 1291,09 1574,59 286,7 283,5
Sperart, Valganciclovirum, tabletki powlekane, 450 mg, 60 tabl. 1458 -594 1291,09 1574,59 286,7 -170,1
Valcyclox, Valganciclovirum, tabletki powlekane, 450 mg, 60 tabl. 1458 -486 1291,09 1574,59 286,7 -56,7
Valcyte, Valganciclovirum, proszek do sporządzania roztworu doustnego, 50 mg/ml, 1 but.po 12 g 955,8 0 239,09 1021,87 785,98 83,03

*podstawa limitu

 

Na czym polega mechanizm refundacji leków

Kwestie związane z refundacją leków reguluje ustawa o refundacji. Określa ona sposób wyznaczania podstawy limitu finansowania w obrębie danej grupy limitowej. Tą podstawą jest najwyższa spośród najniższych cen hurtowych za DDD (dobową definiowaną dawkę) leku, który dopełnia 15% obrotu ilościowego, liczonego według DDD zrealizowanego w tej grupie limitowej w miesiącu poprzedzającym o 3 miesiące ogłoszenie obwieszczenia refundacyjnego.

Co się dzieje, gdy pojawia się pierwszy odpowiednik leku

Gdy pierwszy odpowiednik leku zostaje objęty refundacją w danym wskazaniu, podstawą limitu w grupie limitowej jest cena hurtowa za DDD tego odpowiednika. Jeżeli na listę leków refundowanych wchodzą też inne odpowiedniki – podstawa limitu nie może być wyższa niż cena hurtowa za DDD pierwszego odpowiednika.

Wzrost dopłat w przypadku obniżenia limitu finansowania zazwyczaj ma charakter przejściowy. Wnioskodawcy (firmy farmaceutyczne) mogą składać wnioski o obniżenie urzędowych cen zbytu. Podjęcie takich działań zazwyczaj skutkuje obniżeniem dopłaty pacjentów.

Czytaj więcej o zmianach dopłat pacjentów do leków immunosupresyjnych w 2017 r.

 

Leki generyczne są bezpieczne!

Podstawą dopuszczenia do obrotu leków generycznych były badania biorównoważności. Ich wyniki dowiodły ponad wszelką wątpliwość, że leki generyczne dostarczają do organizmu tę samą substancję czynną w takiej samej ilości i czasie, jak leki referencyjne. Stanowisko to jest zgodne z wiedzą naukową oraz regulacjami prawnymi obowiązującymi zarówno w Polsce, jak i innych krajach Unii Europejskiej, wynikającymi z  Dyrektywy 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w  sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Dz. U. L 311 z 28.11.2001).

Szerzenie nieuzasadnionych zastrzeżeń wobec skuteczności czy bezpieczeństwa jakichkolwiek leków może skutkować rosnącym brakiem zaufania pacjentów i lekarzy, a tym samym obniżyć zapotrzebowanie na stosowanie leków, które w przypadku leków generycznych może zmniejszyć koszty terapii w systemie opieki zdrowotnej.

Systematyczne zwiększanie dostępu do nowoczesnych i bezpiecznych technologii lekowych, pozwalających na leczenie zgodnie z najlepszymi standardami medycznymi, jest priorytetem Ministra Zdrowia, natomiast sztywne stanowisko niektórych producentów leków w zakresie utrzymywania cen na bardzo wysokim poziomie nie może ograniczać czy wręcz uniemożliwiać działań Ministra Zdrowia w zakresie refundacji nowych, tańszych, równie skutecznych i bezpiecznych produktów, co pozwala zachować stabilność budżetu płatnika publicznego oraz rozszerzać katalog leków refundowanych o nowe technologie, które dotychczas nie były finansowane ze środków publicznych.

Powered by WPeMatico