Na najbliższe wiosenne postępowanie kwalifikacyjne na specjalizacje lekarskie (1-31 października 2017 r.) Minister Zdrowia przyznał 4097 rezydentur w tym 1644 rezydentury w dziedzinach priorytetowych.

 

Rezydentury zostały przyznane według następujących kryteriów:

 1. W dziedzinach, na które jest największe zapotrzebowanie zgłaszane przez wojewodów tj.:
 • choroby wewnętrzne,
 • chirurgia ogólna,
 • psychiatria

– przyznać miejsca rezydenckie w ilości ≥ 90% zapotrzebowania zgłoszonego przez wojewodów,

 1. W dziedzinach medycyny objętych projektem finansowanym w ramach środków z Funduszy Europejskich „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju” tj.:
 • onkologia kliniczna,
 • radioterapia onkologiczna,
 • chirurgia onkologiczna,
 • patomorfologia,
 • hematologia,
 • geriatria,
 • ortopedia i traumatologia,
 • rehabilitacja medyczna,
 • reumatologia,
 • medycyna rodzinna

– przyznać miejsca rezydenckie w ilości ≥ 90% zapotrzebowania zgłoszonego przez wojewodów.

 1. W dziedzinach priorytetowych nieuwzględnionych w pkt.       2 tj.:
 • anestezjologia i intensywna terapia,
 • medycyna ratunkowa,
 • neonatologia,
 • neurologia dziecięca,
 • onkologia i hematologia dziecięca,
 • pediatria,
 • psychiatria dzieci i młodzieży,
 • stomatologia dziecięca,

– przyznać miejsca rezydenckie w ilości ≥ 90% zapotrzebowania zgłoszonego przez wojewodów.

 1. We wszystkich dziedzinach stomatologicznych tj.:
 • chirurgia stomatologiczna,
 • ortodoncja,
 • periodontologia,
 • protetyka stomatologiczna,
 • stomatologia zachowawcza z endodoncją,
 • chirurgia szczękowo-twarzowa

– przyznać miejsca rezydenckie w ilości ≥ 90% zapotrzebowania zgłoszonego przez wojewodów.

 1. W dziedzinach, w których zgodnie ze Szpitalnymi Mapami Potrzeb są największe braki kadrowe tj.:
 • gastroenterologia dziecięca,
 • neuropatologia,
 • kardiologia dziecięca,
 • medycyna morska i tropikalna
 • urologia dziecięca,
 • medycyna lotnicza,
 • immunologia kliniczna,
 • farmakologia kliniczna,
 • toksykologia kliniczna,
 • genetyka kliniczna,
 • mikrobiologia lekarska,
 • otorynolaryngologia,
 • medycyna sądowa.

– przyznać miejsca rezydenckie w ilości ≥ 90% zapotrzebowania zgłoszonego przez wojewodów.

 1. W pozostałych dziedzinach medycyny przyznać miejsca rezydenckie w ilości ≥ 40% zapotrzebowania zgłoszonego przez wojewodów.

 

Wykaz dziedzin priorytetowych określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny (Dz. U. z 2012 r., poz. 1489).

Ponadto, zgodnie z art. 16e ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r., poz. 125 i 767) oraz § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2013 r., poz. 26) liczbę miejsc nieobjętych rezydenturą dla lekarzy w poszczególnych dziedzinach medycyny ogłasza wojewoda na swojej stronie internetowej oraz za pomocą SMK na 14 dni przed rozpoczęciem postępowania kwalifikacyjnego.

 

Powered by WPeMatico