Na najbliższe wiosenne postępowanie kwalifikacyjne na specjalizacje lekarskie (1-31 marca 2018 r.) Minister Zdrowia przyznał 1903 rezydentury.

Łączna liczba przyznanych miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 marca 2018 r.
Dziedzina medycyny Liczba miejsc
alergologia 8
anestezjologia i intensywna terapia 102
angiologia 4
audiologia i foniatria 11
balneologia i medycyna fizykalna 2
chirurgia dziecięca 13
chirurgia klatki piersiowej 9
chirurgia naczyniowa 4
chirurgia ogólna 84
chirurgia onkologiczna 17
chirurgia plastyczna 2
chirurgia stomatologiczna 6
chirurgia szczękowo-twarzowa 4
choroby płuc 37
choroby płuc dzieci 21
choroby wewnętrzne 226
choroby zakaźne 73
dermatologia i wenerologia 6
diabetologia 21
diagnostyka laboratoryjna 9
endokrynologia 7
endokrynologia i diabetologia dziecięca 12
epidemiologia 6
farmakologia kliniczna 3
gastroenterologia 5
gastroenterologia dziecięca 7
genetyka kliniczna 9
geriatria 20
hematologia 41
immunologia kliniczna 4
kardiochirurgia 23
kardiologia 16
kardiologia dziecięca 3
medycyna lotnicza 0
medycyna morska i tropikalna 2
medycyna nuklearna 21
medycyna paliatywna 7
medycyna pracy 22
medycyna ratunkowa 69
medycyna rodzinna 135
medycyna sądowa 11
medycyna sportowa 2
mikrobiologia lekarska 13
nefrologia 50
nefrologia dziecięca 11
neonatologia 57
neurochirurgia 5
neurologia 16
neurologia dziecięca 8
neuropatologia 3
okulistyka 12
onkologia i hematologia dziecięca 20
onkologia kliniczna 75
ortodoncja 4
ortopedia i traumatologia narządu ruchu 16
otorynolaryngologia 32
otorynolaryngologia dziecięca 12
patomorfologia 49
pediatria 105
pediatria metaboliczna 6
periodontologia 7
położnictwo i ginekologia 16
protetyka stomatologiczna 9
psychiatria 105
psychiatria dzieci i młodzieży 24
radiologia i diagnostyka obrazowa 16
radioterapia onkologiczna 38
rehabilitacja medyczna 16
reumatologia 22
stomatologia dziecięca 10
stomatologia zachowawcza z endodoncją 9
toksykologia kliniczna 10
transfuzjologia kliniczna 21
urologia 8
zdrowie publiczne 14
razem 1903

Ponadto, zgodnie z art. 16e ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r., poz. 125 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2013 r., poz. 26) liczbę miejsc nieobjętych rezydenturą dla lekarzy w poszczególnych dziedzinach medycyny, z uwzględnieniem miejsc szkoleniowych dla lekarzy bez specjalizacji oraz lekarzy posiadających odpowiednią specjalizację, ogłasza wojewoda na swojej stronie internetowej na 14 dni przed rozpoczęciem postępowania kwalifikacyjnego.

Powered by WPeMatico