Na najbliższe wiosenne postępowanie kwalifikacyjne na specjalizacje lekarskie (1-31 marca 2017 r.) Minister Zdrowia przyznał 1856 rezydentur w tym 915 rezydentur w dziedzinach priorytetowych.

Rezydentury zostały przyznane według następujących kryteriów:

 1. W dziedzinach medycyny objętych projektem finansowanym w ramach środków z Funduszy Europejskich „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju” tj.:
 • onkologia kliniczna,
 • radioterapia onkologiczna,
 • chirurgia onkologiczna,
 • patomorfologia,
 • hematologia,
 • geriatria,
 • rehabilitacja medyczna,
 • reumatologia,
 • medycyna rodzinna

– przyznano miejsca rezydenckie w ilości 100% zapotrzebowania zgłoszonego przez wojewodów.

 

2. W dziedzinie ortopedii i traumatologii, która również jest objęta projektem „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju” przyznano miejsca rezydenckie w ilości 50% zapotrzebowania zgłoszonego przez wojewodów.

 

3. W podstawowych dziedzinach medycyny, na które jest największe zapotrzebowanie zgłaszane przez wojewodów tj.:

 • choroby wewnętrzne,
 • pediatria,
 • chirurgia ogólna

– przyznano miejsca rezydenckie w ilości 100% zapotrzebowania zgłoszonego przez wojewodów.

 

4. W dziedzinach priorytetowych nieuwzględnionych w pkt. 1 i 3 tj.:

 • anestezjologia i intensywna terapia,
 • medycyna ratunkowa,
 • neonatologia,
 • neurologia dziecięca,
 • onkologia i hematologia dziecięca,
 • psychiatria dzieci i młodzieży,
 • stomatologia dziecięca

– przyznano po jednym miejscu dla województw, gdzie zgłoszono zapotrzebowanie na ww. dziedziny.

 

Liczbę miejsc nieobjętych rezydenturą dla lekarzy w poszczególnych dziedzinach medycyny, z uwzględnieniem miejsc szkoleniowych dla lekarzy bez specjalizacji oraz lekarzy posiadających odpowiednią specjalizację, ogłasza wojewoda na swojej stronie internetowej na 14 dni przed rozpoczęciem postępowania kwalifikacyjnego. Zgodnie z:

 • art. 16e ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r., poz. 125)
 • § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2013 r., poz. 26)

 

Wykaz dziedzin priorytetowych określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny (Dz. U. z 2012 r., poz. 1489).

Powered by WPeMatico