Ogłoszenie o konkursie na wybór realizatorów Programu polityki zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia pn. Program Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej na lata 2016 – 2018, w zakresie zadania: Wyposażenie i doposażenie w sprzęt i aparaturę gabinetów leczenia zespołu stopy cukrzycowej mogących pełnić funkcję podstawową

Powered by WPeMatico