Niemal cztery miliony mieszkańców Unii Europejskiej wymaga rokrocznie opieki medycznej z powodu zakażeń związanych z opieką zdrowotną, z czego prawie 37,000 umiera. Miedź Przeciwdrobnoustrojowa zabija mikroby, które są przyczyną tych zakażeń.

 

Zakażenia związane z opieką zdrowotną stanowią w wielu miejscach na świecie poważne obciążenie społeczno-ekonomiczne. W Wielkiej Brytanii, 300,000 osób zostaje zakażonych w szpitalach, z czego 5,000 umiera. Oprócz ogromnych kosztów własnych, Krajowe Biuro Statystyk szacuje, iż roczny koszt związany z tego typu zakażeniami sięga 1 biliona funtów. Infekcje te spowodowane są działaniem mikrobów, z którymi mamy do czynienia na co dzień. Organizmy odporne na działanie antybiotyków występują już nie tylko w środowisku medycznym, ale także w szkołach, domach i środkach komunikacji publicznej. Pomimo kampanii zachęcających do częstego mycia rąk i dbałości o czystość, zapadalność na infekcje jest nadal wysoka i wciąż jest wiele do zrobienia w tej kwestii.

Pojawia się jednak nowa broń w walce z mikrobami, powodującymi śmiertelne infekcje: Miedź Przeciwdrobnoustrojowa.

Miedź Przeciwdrobnoustrojowa odznacza się niezwykłą skutecznością w zabijaniu drobnoustrojów chorobotwórczych, zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i środowisku klinicznym, w znaczący sposób redukując skażenie.

Miedź Przeciwdrobnoustrojowa stanowi jedyną przeciwdrobnoustrojową powierzchnię dotykową, ocenioną przez Amerykańską Agencję ds. Ochrony Środowiska jako środek zabijający 99,9% bakterii* w ciągu dwóch godzin od wystawienia na ich działanie.

Liczne badania potwierdziły, iż Miedź Przeciwdrobnoustrojowa jest najskuteczniejszym przeciwdrobnoustrojowym środkiem powierzchniowym, propagowanym przez światową kampanię na rzecz wykorzystania tego materiału do zwalczania groźnych bakterii powodujących infekcje w ośrodkach zdrowia, komunikacji miejskiej, instytucjach edukacyjnych, itd.

Trzy główne cechy Miedzi Przeciwdrobnoustrojowej, dzięki którym jest ona najlepszym materiałem na powierzchnie dotykowe:

Nieprzerwanie zabija mikroby

  • Potwierdzona badaniami naukowymi skuteczność, jako środka znacznie efektywniejszego niż powierzchnie pokryte srebrem.
  • Udowodniona skuteczność w eliminowaniu mikrobów chorobotwórczych.
  • Jedyny stały, powierzchniowy środek pzreciwdrobnoustrojowy zatwierdzony przez Amerykańską Agencję ds. Ochrony Środowiska

Jest odporna na ścieranie

  • Stałe i trwałe działanie przeciwdrobnoustrojowe
  • Pozostaje skuteczna nawet w warunkach wielokrotnego zawilgocenia i zużycia ściernego oraz ciągłego zanieczyszczenia.
  • Utlenianie nie zakłóca efektywności działania

Bezpieczna w użyciu

  • Nie jest szkodliwa dla ludzi i środowiska
  • Z natury przeciwbakteryjna, bez dodatku substancji chemicznych
  • Całkowicie odnawialna

 

Żródło: http://www.antimicrobialcopper.org/pl/

http://www.antimicrobialcopper.org/pl/wstep-do-miedzi-przeciwdrobnoustrojowej

 

Miedź Przeciwdrobnoustrojowa stanowi jedyny materiał powierzchniowy, o skuteczności potwierdzonej przez rejestr Amerykańskiej Agencji ds. Ochrony Środowiska, zwalczający ponad 99,9% drobnoustrojów w ośrodkach opieki zdrowotnej w ciągu dwóch godzin od wystawienia na działanie bakterii. Testowane organizmy to gronkowiec złocisty, Staphylococcus auerus, Enterobacter aerogenes, Pseudomonas aeruginosa, E. coli O157:H7 oraz bakteria Enterococcus faecalis, odporna na działanie wankomycyny.