Badania dowodzą, że Miedź Przeciwdrobnoustrojowa zwalcza bakterie na wielu płaszczyznach.

Mechanizm działania miedzi przeciwdrobnoustrojowej jest bardzo złożony, sam efekt jest jednak prosty. Poniższe pytania i odpowiedzi podsumowują aktywne badania przeprowadzane w celu oceny efektywności Miedzi Przeciwrobnoustrojowej jako powierzchni dotykowej.

W jaki sposób miedź działa na bakterie?

Badania sugerują, że miedź wpływa na bakterie dwuetapowo: pierwszy to bezpośrednia interakcja między powierzchnią a zewnętrzną błoną bakterii, co powoduje rozpad tej ostatniej. Drugi etap dotyczy otworów w zewnętrznej błonie bakterii, przez które komórki tracą naturalne składniki odżywcze i wodę, powodując ogólne osłabienie.

W jaki sposób miedź tworzy otwory w bakteriach?

Błona każdej komórki, w tym organizmów jednokomórkowych takich jak bakterie, charakteryzuje się stabilnym przepływem mikro-prądów. Zjawisko to często nazywane jest 'potencjałem przezbłonowym’, czyli konkretnie różnicą napięć pomiędzy wnętrzem a częścią zewnętrzną komórki. Uważa się, że gdy bakteria wchodzi w reakcję z powierzchnią miedzi, następuje mikrozwarcie na powierzchni błony komórkowej. Osłabia to samą błonę, powodując powstawanie otworów.

Kolejnym sposobem tworzenia otworów jest miejscowe utlenianie lub 'rdzewienie’. Dzieje się tak, gdy pojedyncza molekuła lub jon miedzi uwalniany jest z powierzchni miedzianej uderzając w blok komórkowy (białka lub kwasy tłuszczowe). Jeżeli stanie się to w obecności tlenu, mówimy o 'uszkodzeniu tlenowym’ lub 'rdzewieniu’. Analogicznie, następuje osłabienie oraz powstawanie otworów w kawałku metalu.

Po utworzeniu dziur, w jaki sposób jony miedzi uszkadzają komórkę?

Po osłabieniu głównej ochrony (zewnętrznej), do komórki następuje wolny przepływ jonów miedzi. Powoduje to wiele procesów wewnątrz komórki. Miedź, dokładnie rzecz ujmując, zalewa wnętrze komórki i blokuje jej metabolizm (np. reakcje biochemiczne niezbędne do życia). Takie reakcje potęgują i przyspieszają same enzymy. Gdy miedź wiąże się z tymi enzymami ich metabolizm ustaje. Bakterie nie mogą dłużej 'oddychać’, 'jeść’, 'trawić’ i 'wytwarzać energii’.

W jaki sposób miedź działa tak szybko i na tak wiele mikroorganizmów?

Eksperci wyjaśniają fakt obumierania bakterii na powierzchniach miedzianych wielowymiarowym działaniem tej ostatniej. Po przerwaniu błony, miedź może hamować dowolne enzymy, które 'stają na jej drodze’ i powstrzymywać komórki przed przenoszeniem i trawieniem składników odżywczych, naprawą uszkodzonej błony, oddychaniem i mnożeniem.

Uważa się także, że wyjaśnia to czemu tak wiele mikroorganizmów podatnych jest na działanie miedzi.

*Porównanie licznych publikacji naukowych wskazuje na fakt, że Miedź Przeciwdrobnoustrojowa przeciwdziała powstawaniu bakterii, wirusów, grzybów i pleśni, w tym gronkowca złocistego, wirusa grypy typu A (H1N1), bakterii beztlenowych oraz enterokoków.

Miedź Przeciwdrobnoustrojowa stanowi jedyny materiał powierzchniowy, o skuteczności potwierdzonej przez rejestr Amerykańskiej Agencji ds. Ochrony Środowiska, zwalczający ponad 99,9% drobnoustrojów w ośrodkach opieki zdrowotnej w ciągu dwóch godzin od wystawienia na działanie bakterii. Testowane organizmy to gronkowiec złocisty, Staphylococcus auerus, Enterobacter aerogenes, Pseudomonas aeruginosa, E. coli O157:H7 oraz bakteria Enterococcus faecalis, odporna na działanie wankomycyny.

Dalsze badania1 wykazały, iż Miedź Przeciwdrobnoustrojowa przewyższa działaniem dwie powszechnie stosowane powłoki na bazie srebra, w typowych warunkach pomieszczenia. Badania2 przeprowadzane na oddziale szpitala Selly Oak Hospital, wykazało iż miedź posiada odsetek skuteczności w zwalczaniu drobnoustrojów wynoszący 90-100%, w porównaniu z konwencjonalnie stosowanymi materiałami. Próby przeprowadzone w USA i Chile także potwierdzają te wyniki. Wykazująca wysoką skuteczność przeciwdrobnoustrojowąMiedź Cu+ stanowi doskonałe uzupełnienie, ale nie zastępuje standardowych procedur utrzymywania higieny (czyszczeniei dezynfekcja).

[1] Effects of temperature and humidity on the efficacy of methicillin-resistant Staphylococcus aureus challenged antimicrobial materials containing silver and copper. H T Michels, J O Noyce and C W Keevil, Letters in Applied Microbiology, 49 (2009) 191-195.

[2] Role of copper in reducing hospital environment contamination. A L Casey, D Adams, T J Karpanen, P A Lambert, B D Cookson, P Nightingale, L Miruszenko, R Shillam, P Christian and T S J Elliott, J Hosp Infect (2009).

http://www.antimicrobialcopper.org
http://www.antimicrobialcopper.org/pl/jak-to-dzia%C5%82a