W nawiązaniu do komentarza autorstwa redaktor Elżbiety Cichockiej pt. „Wrócą czasy medycyny opresyjnej?”, który został opublikowany dzisiaj w „Gazecie Wyborczej”, przestawiamy poniższe wyjaśnienia. Po raz kolejny zapewniamy, że idea standardów opieki okołoporodowej zostanie zachowana. Opieka okołoporodowa będzie nadal na wysokim poziomie.

Minister spotkał się z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które zajmują się opieką okołoporodową

4 stycznia minister Konstanty Radziwiłł spotkał się z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które zajmują się prawami kobiet i opieką okołoporodową.

Podczas tego spotkania minister wyjaśnił na czym będą polegały zmiany dotyczące standardów opieki medycznej i w jakim celu są wprowadzane (możesz o tym przeczytać w komunikacie „Standardy opieki okołoporodowej będą nadal obowiązywały”). W trakcie dyskusji rozwiał wszystkie wątpliwości zgłaszane przez stronę społeczną. Zapewnił także, że docenia ich aktywność i liczy na dalszą, udaną współpracę w kwestii zapewnienia kobietom jak najlepszych warunków opieki okołoporodowej.

Nowe rozporządzenie w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej ma powstać we współpracy z przedstawicielami organizacji, które uczestniczyły w spotkaniu.

Minister zdrowia będzie mógł wydawać obwieszczenia z wytycznymi i zaleceniami

Minister zdrowia będzie mógł również ogłaszać w obwieszczeniu wytyczne i zalecenia opracowane przez towarzystwa naukowe o zasięgu krajowym. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który to umożliwi, został przekazany do Sejmu.

Rekomendacje zawarte w obwieszczeniach będą mogły stanowić jeden z warunków kontraktowania świadczeń medycznych.

Aktualne standardy opieki okołoporodowej będą obowiązywały do końca 2018 roku.

Postępowanie przed sądem

Sądy nie będą bezradne, jeśli personel medyczny przyczyni się do krzywdy kobiety rodzącej lub jej dziecka.

Jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych reguluje ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Stanowi ona, że świadczenia powinny być udzielane:

  • zgodnie z aktualną wiedzą medyczną,
  • w oparciu o doświadczenie zawodowe lekarza,
  • zgodnie z dostępnymi w danej sytuacji metodami i środkami,
  • z uwzględnieniem sytuacji pacjenta oraz w uzgodnieniu z nim.

W związku z tym lekarz musi opierać się na wiedzy medycznej, którą w postaci wytycznych lub rekomendacji wydają towarzystwa naukowe. W postępowaniu sądowym biegli oraz osoby skarżące mogą skonfrontować zastosowane procedury medyczne z wytycznymi zawartymi w rekomendacjach.

Akty prawne

Powered by WPeMatico