Centra urazowe w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Rzeszowie otrzymają dofinansowanie na doposażenie w sprzęt medyczny. Unijne wsparcie inwestycji wyniesie 6,7 mln złotych.

Decyzję o przyznaniu dofinansowania podjął Minister Zdrowia w dniu 12.04.2017. Szpitale złożyły wnioski w naborze pozakonkursowym na modernizację istniejących centrów urazowych. Wnioski przeszły pomyślnie ocenę merytoryczną I i II stopnia.

Inwestycje zrealizuje:

  • Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie,
  • Szpital Specjalistyczny im. Kopernika w Łodzi,
  • Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Poznaniu,
  • Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie.

Przypominamy, że do centrów urazowych trafiają najciężej poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych. Istotą centrów jest szybka diagnostyka i leczenie na bardzo wysokim poziomie z zakresu kilku specjalizacji równolegle.

Źródło: www.zdrowie.gov.pl

Powered by WPeMatico