Minister Zdrowia Łukasz Szumowski wraz z wiceministrami – Józefą Szczurek-Żelazko i Januszem Cieszyńskim, spotkał się z przedstawicielami Porozumienia Rezydentów OZZL, Zarządu Krajowego OZZL oraz Naczelnej Rady Lekarskiej. Było to drugie spotkanie nowego ministra z przedstawicielami lekarzy rezydentów.

Na dzisiejszym spotkaniu kontynuowano rozmowę o wzroście nakładów na system ochrony zdrowia, warunkach płacy i pracy lekarzy, odbiurokratyzowaniu systemu oraz skróceniu kolejek.

„Trudność tych rozmów polega na podobieństwie do precyzyjnych operacji chirurgicznych: tu nie ma miejsca na błędy, każdy ruch pociąga za sobą bardzo poważne konsekwencje”. – powiedział Łukasz Szumowski, Minister Zdrowia. „Nam wszystkim zależy na dobru pacjentów, na poprawie działania sytemu ochrony zdrowia i to stanowi płaszczyznę rozmowy, jednak wypracowanie konkretnego i realizowalnego porozumienia wymaga dużego wysiłku i to jest teraz nasze główne zadanie. Następne spotkanie już za tydzień.”

Dla Ministra Zdrowia dialog ze środowiskiem lekarzy jest jednym z najważniejszych priorytetów, dlatego od początku pełnienia swojej funkcji spotyka się z przedstawicielami samorządów zawodowych oraz związków zawodowych pracowników medycznych, aby rozmawiać o problemach służby zdrowia oraz sposobach ich rozwiązywania.

Dotychczas spotkał się z przedstawicielami:

  • Naczelnej Rady Lekarskiej – było to pierwsze oficjalne spotkanie ministra Szumowskiego. Wspólnie omówiono wiele kwestii dotyczących aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia (m.in. warunków wykonywania zawodu przez środowisko lekarskie);
  • Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych (trzykrotnie) – omówiono konieczność poprawy warunków kształcenia pielęgniarek i położnych oraz ich norm pracy, a także kwestię niedoboru ich liczby;
  • Komitetu Protestacyjnego Ratowników Medycznych – omówiono kwestie dotyczące m.in. rozwoju zawodowego ratowników medycznych, upaństwowienia ratownictwa, stworzenia jednolitej struktury (np. na wzór straży pożarnej) oraz porozumienia dotyczącego wzrostu wynagrodzeń ratowników;
  • Naczelnej Rady Aptekarskiej – omówiono sytuację na rynku farmaceutycznym, role farmaceuty i aptek w systemie ochrony zdrowia oraz kwestię nielegalnego wywozu leków;
  • Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych – omówiono postulaty przedstawicieli tego zawodu, które dotyczą m.in. kształcenia, poprawy warunków pracy i płacy, określenia roli specjalisty w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym;
  • Porozumienia Zawodów Medycznych – spotkanie dotyczyło obywatelskich projektów ustaw: o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia oraz o wzroście nakładów do 6,8 proc. PKB, a także ustalenia wspólnego kierunku działań Ministerstwa z Porozumieniem Zawodów Medycznych w celu naprawy systemu ochrony zdrowia.

Minister spotkał się także z przedstawicielami Polskiej Rady Ratowników Medycznych, oraz dwukrotnie z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych.

Jeszcze w tym tygodniu zaplanowane jest spotkanie ministra z przedstawicielami Krajowej Rady Sekcji Służby Zdrowia NSZZ Solidarność.

Kolejne spotkanie planowane jest na czwartek, 8 lutego, na godzinę 16.

Powered by WPeMatico