Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł podczas konferencji prasowej zachęcił do szczepień przeciwko grypie.

Gośćmi konferencji zorganizowanej 27 października br. w gmachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego byli: Vytenis Andriukaitis, komisarz do spraw zdrowia i bezpieczeństwa żywności UE, prof. Lidia Brydak, kierownik Krajowego Ośrodka ds. Grypy w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego oraz dr Paulina Karwowska, Dyrektor Biura WHO w Polsce.

Minister w swoim wystąpieniu o roli szczepień i stanie szczepień w Polsce podkreślił, że rolą Ministerstwa Zdrowia jest intensyfikowanie działań edukacyjnych i informacyjnych skierowanych zarówno do obywateli, jak i personelu medycznego. Ponadto wskazał, że szczepienia ochronne są efektywne ekonomicznie, zmniejszają całkowite koszty wydatkowane na leczenie chorób zakaźnych i ich powikłań.

„Szczepienie, w tym także szczepienie przeciw grypie, to najbardziej efektywny ekonomicznie sposób uniknięcia choroby, każdej choroby zakaźnej (w tym przypadku grypy). Koszty szczepienia są znikome w porównaniu z kosztami, które może generować sama choroba” – powiedział.

Minister Radziwiłł przypomniał także, że resort przygotowuje rozwiązania, które pozwolą na objęcie refundacją niektórych szczepionek znajdujących się obecnie w wykazie szczepień zalecanych.
Szczepienia to najlepsze narzędzie walki z grypą

Odpowiadając na pytania dziennikarzy, minister wielokrotnie podkreślał, że szczepienie to najlepsze narzędzie walki z chorobami zakaźnymi, a dostęp do szczepień jest jednym z najważniejszych elementów działań zmierzających do osiągnięcia efektywnej profilaktyki w ochronie zdrowia społeczeństwa w Polsce.

„Jeśli chodzi o choroby wirusowe, a grypa jest chorobą wirusową, to szczepienie jest nie tylko najlepszym, a w zasadzie jedynym narzędziem walki z tą chorobą” – dodał.

Podczas konferencji minister i komisarz Vytenis Andriukaitis, po uprzednim badaniu lekarskim, zaszczepili się przeciw grypie.

Minister zapewnił, że szczepienia są dziedziną rozwojową, zwiększającą możliwości medycyny w stosowanej profilaktyce, co skutkuje zarówno podnoszeniem standardu funkcjonowania państwa (stabilna sytuacja epidemiologiczna, eliminacja kolejnych chorób zakaźnych, redukcja wydatków na leczenie pacjentów), jak i poprawieniem zdrowia oraz komfortu życia społeczeństwa.