Stomatologia zajmuje się leczeniem chorób zębów, przyzębia i jamy ustnej. Pacjent ma prawo wybrać dowolną placówkę lub dowolnego dentystę spośród udzielających świadczeń w zakresie lecznictwa stomatologicznego na podstawie umowy z NFZ. W ramach leczenia stomatologicznego refundowane są m.in. świadczenia ogólnostomatologiczne, chirurgii stomatologicznej i periodontologii, protetyki i pomocy doraźnej. W ramach świadczeń gwarantowanych lekarz dentysta zapewnia pacjentom bezpłatne badania diagnostyczne, leki i wyroby medyczne oraz środki pomocnicze. Osobom zgłaszającym się do dentysty z bólem, świadczenia są udzielane w dniu zgłoszenia.

W ramach świadczeń gwarantowanych pacjentom przysługują między innymi:

 • badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej (raz w roku);
 • kontrolne badania lekarskie (3 razy w roku);
 • zdjęcia rentgenowskie wewnątrzustne;
 • leczenie próchnicy;
 • znieczulenie do zabiegów;
 • usunięcie zębów
 • leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej;
 • usunięcie kamienia nazębnego;
 • leczenie endodontyczne (kanałowe) zębów przednich u dorosłych oraz wszystkich zębów u dzieci oraz kobiet w ciąży i połogu.

 

W ramach świadczeń gwarantowanych raz na 5 lat pacjentom przysługuje leczenie protetyczne przy pomocy ruchomej protezy częściowej (w zakresie 5 – 8 brakujących zębów w szczęce). W przypadku całkowitego braku zębów – raz na 5 lat przysługuje im proteza całkowita. Osobom, które mają za sobą operacyjne leczenie nowotworów w obrębie twarzoczaszki, protezy przysługują bez ograniczeń czasowych.

Raz na 2 lata pacjenci mogą także bezpłatnie naprawić protezę.

 

Dzieciom i młodzieży do ukończenia 18 roku życia przysługują także m.in.:

 • zabezpieczenie lakiem szczelinowym bruzd zębów szóstych (raz do ukończenia 8 roku życia);
 • lakierowanie wszystkich zębów stałych;
 • impregnacja zębiny zębów mlecznych;
 • leczenie próchnicy zębów mlecznych i stałych;
 • kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa w zębach stałych;
 • leczenie chorób przyzębia;
 • leczenie ortodontyczne do ukończenia 12 roku życia;
 • wypełnienia kompozytowe światłoutwardzalne w zakresie zębów siecznych i kłów w szczęce i żuchwie.

 

Akty prawne:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

Źródło: ministerstwo Zdrowia
 

Adental – Centrum Stomatologiczne Wrocław