W nawiązaniu do artykułu „Radziwiłł spisuje buntowników” opublikowanego w dzisiejszej „Rzeczpospolitej”, wyjaśniamy, że zawiera on informacje, które wprowadzają w błąd. Nie zbieramy żadnych danych wrażliwych (czyli np. imion i nazwisk) rezydentów wypowiadających klauzulę opt-out.   

Dane, o które poprosiliśmy dyrektorów szpitali, dotyczą jedynie liczby wypowiedzeń tej klauzuli składanych przez młodych lekarzy.

 

Dlaczego to robimy

W związku z nową formą protestu na bieżąco monitorujemy sytuację – jest to niezbędne, aby zapewnić bezpieczeństwo pacjentom.

To standardowa, stosowana od dawna procedura. Sugerowanie, że kierujemy się złą wolą, jest irracjonalne i świadczy o niezrozumieniu podstawowych mechanizmów w służbie zdrowia.

Poniżej znajduje się wzór raportu, jaki przesyłają nam urzędy wojewódzkie.

Raport z dnia ……….
  Podmiot leczniczy w którym wystąpiły zakłócenia w funkcjonowaniu w wyniku: Brak zakłóceń
Lp. Województwo brak kadry medycznej akcja protestacyjna w podmiocie leczniczym
  Liczba wypowiedzeń klauzuli  opt – out Inne
           

Powered by WPeMatico