3 marca 2017 r. w Ministerstwie Zdrowia odbyło się nieformalne spotkanie ministrów zdrowia  państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) oraz Chorwacji i Litwy.

W trakcie rozmów podsumowano 8 miesięcy polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej. Głównym punktem było podpisanie Memorandum o Porozumieniu w sprawie współpracy w obszarze uczciwych i przystępnych cen produktów medycznych. Dokument ma charakter deklaracji politycznej i stanowi punkt wyjścia do dalszych prac.

Inicjatywa zapewnienia uczciwych i przystępnych cen produktów medycznych (tzw. fair pricing), jako jeden z trzech priorytetów polskiego przewodnictwa w V4 w obszarze zdrowia, była już omawiana podczas kilku spotkań eksperckich, które odbyły się w Ministerstwie Zdrowia. Podpisanie Memorandum będzie podstawą rozpoczęcia prac Komitetu Koordynacyjnego – specjalnie powołanego gremium ekspertów z państw, które podpisały dokument.

Na spotkaniu poruszono również kwestię migracji kadr medycznych z państw Europy Środkowowschodniej. Będzie to również jeden z tematów nieformalnego spotkania ministrów zdrowia Unii Europejskiej na Malcie w dniach 19 – 20 marca 2017 r.

Powered by WPeMatico